Nyelvvizsgaösztöndíj-pályázat

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány Nyelvvizsgaösztöndíj-pályázatot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói számára államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésének ösztönzése céljából. A pályázat keretösszege nettó 15 millió forint.

A pályázat célja: Jelen ösztöndíjpályázat célja a Színház- és Filmművészeti Egyetem valamennyi hallgatója és oktatója számára ösztöndíj elnyerésére való lehetőség biztosítása, akik államilag elismert, általános nyelvi vagy szaknyelvi (területtől függetlenül) komplex (írásbeli és szóbeli), egynyelvű vagy kétnyelvű, középszintű (B2), haladó (C1) vagy mesterfokú (C2) nyelvvizsgát tesznek.

Pályázók köre: Az ösztöndíjpályázatra a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, illetve munkaviszonyban álló oktatók jelentkezhetnek.

A pályázat benyújtásának módja: A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap (alább megtalálható), valamint a pályázó által aláírt fényképes önéletrajz (legfeljebb egy A4-es oldal terjedelemben) PDF-formátumban, elektronikus levélben történő benyújtása a Színház- és Filmművészetért Alapítvány titkársága részére: titkarsag@szinhazesfilm.hu.

A pályázat benyújtásának határideje: a költségkeret kimerüléséig, ill. legkésőbb 2025. április 30. napjáig.

A pályázatban vállaltak teljesítésének (eredményes, államilag elismert nyelvvizsga letételét igazoló bizonyítvány bemutatása) határideje: 2025. június 30. napja.

Pályázható ösztöndíj nagysága:
1. általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex (írásbeli és szóbeli) B2 esetén egyszeri 200.000 Ft,
2. általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex (írásbeli és szóbeli) C1 esetén egyszeri 300.000 Ft,
3. általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex (írásbeli és szóbeli) C2 esetén egyszeri 400.000 Ft.

Támogatott nyelvek listája: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Beadható pályázatok száma: személyenként legfeljebb kettő.

Nyelvvizsgaösztöndíj-pályázat pályázati hirdetmény
Nyelvvizsgaösztöndíj-pályázat pályázati adatlap