Az egyetemi polgárok számára a külföldi mobilitások lehetőségét 2024 nyarától a Pannónia Ösztöndíjprogram biztosítja. A felhívások folyamatosan frissülnek ezen oldalunkon.

A rövid és hosszú távú mobilitásokat egyaránt kínáló program lehetőséget biztosít az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára, hogy támogatott keretek között tanuljanak, kutassanak, oktassanak, vagy szakmai gyakorlatot teljesítsenek külföldön. 

Mobilitási lehetőségek hallgatók részére 

A programban részt vevő felsőoktatási intézmények hallgatói ösztöndíj támogatással tanulhatnak vagy végezhetnek szakmai gyakorlatot külföldön, illetve kutatási tevékenységet is folytathatnak. 

Hosszú távú hallgatói mobilitások  (alap, mester, osztatlan, doktori szinten)

Tanulmányi célú mobilitás (2-12 hónap)

Szakmai gyakorlat és frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap)

Kutatási célú mobilitás (2-3 hónap): kizárólag mester, osztatlan és doktori szinten; osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel

-Rövid távú hallgatói mobilitások (alap, mester, osztatlan, doktori szinten)

Tanulmányi célú mobilitás (2-30 nap)

Kutatási célú mobilitás (2-30 nap): kizárólag mester, osztatlan és doktori szinten; osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel

-Oktatói pályázat

A mobilitási programban való részvétel feltétele két lezárt tanulmányi félév. Képzési szintenként maximum 12 hónap mobilitás használható fel.

Tanulmányi célú mobilitás

Hosszú távú : Az SZFE egyik partner egyetemén tanulhatsz 1 vagy 2 szemesztert, kreditszerzési céllal, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezhetsz. A fogadó intézményben vendég hallgatóként az ott tanuló hallgatókkal egyenlő jogokat élvezel, így nem kérnek tőled semmiféle külön díjat (tandíj, vizsgadíj, laboratóriumi vagy könyvtárhasználati díj stb.). Az itthoni tandíjadat (ha van ilyen) továbbra is fizetned kell, hiszen itthoni aktív hallgatói státuszod megmarad. Féléváthallgatás esetén legkorábban a tanulmányok második évében lehet a programban külföldre utazni. A mobilitás időtartama minimum 2, maximum 12 hónap.

Rövid távú: tanulmányi célú, kreditszerzési céllal megvalósított mobilitások, kiterjedhet konferencián aktív részvételre, pl. előadás tartása, vagy nyári egyetem történő részvételre is.

Szakmai gyakorlat

Az SZFE azt is támogatja, hogy külföldön végezz szakmai gyakorlatot. Kipróbálhatod magad vállalatoknál, vagy más szervezeteknél, hogy ezáltal segítséget kapj az európai munkaerőpiacon szükséges képességek elsajátításához. Külföldi szakmai gyakorlatodat az itthoni intézményed beszámíthatja tanulmányaidba. A frissen végzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton az abszolutórium megszerzése utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még aktív jogviszonyuk ideje alatt kell benyújtani).

Kutatási célú mobilitások  – elvárásait és a pályázás feltételeit a kutatási szabályzat szabályozza – feltöltés alatt.

Kapcsolat: Erős-Tárczy Zsuzsanna, Intézményi Pannónia Ösztöndíj koordinátor, erasmus@szfe.hu / T: 00 36 30 281 7357 ,  ZSVMMI – Mészáros utca 48. II em. 230-as iroda.

További információ :

https://tka.hu/palyazatok/17922/pannonia-osztondijprogram

https://pannoniaosztondij.hu/