Doktori Iskola

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a színházművészeti, illetve a film- és videóművészeti tudományágakban DLA (Doctor Liberalium Artium), művészettudományi területen pedig PhD (Philosophiae Doctor) tudományos fokozat megszerzését teszi lehetővé.

Az egyetemi képzés legfelső szintje a doktori képzés. A fokozat megszerzésének célja az akkreditált színház-, film- és videóművészeti vagy művészettudományi szakterületen végzett magas szintű, önálló művészeti alkotómunka és/vagy kutatómunka eredményeinek elismertetése.

A doktori képzés a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési és kutatási tevékenység, amely rendszeres beszámoltatási elemeket is magába foglal.

A képzés finanszírozási formái a következők:

állami ösztöndíjas,
önköltséges.

A Doktori Iskola vezetése

A Doktori Iskola vezetője:
Prof. Dr. Balázs Géza egyetemi tanár

PhD programvezető:
Prof. Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanár

DLA programvezető:
Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas egyetemi tanár

DLA programvezető-helyettes:
Prof. Dr. Kékesi Attila egyetemi tanár

Doktori Iskola titkár:
Dr. Smid Róbert egyetemi adjunktus

Törzstagok

Színházművészet:
Dr. habil. Győrei Zsolt egyetemi docens
Prof. Dr. Hegedűs D. Géza egyetemi tanár
Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas egyetemi tanár
Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas egyetemi tanár
Rátóti Zoltán Kossuth-díjas egyetemi tanár
Szarvas József Kossuth-díjas egyetemi tanár

Film- és videoművészet:
Káel Csaba Kossuth-díjas egyetemi tanár
Prof. Dr. Kékesi Attila egyetemi tanár
Prof. Em. Almási Tamás egyetemi tanár

Művészettudomány:
Prof. Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanár
Prof. Dr. Kocziszky Éva egyetemi tanár
Prof. Dr. Balázs Géza egyetemi tanár
Dr. habil. Stőhr Lóránt egyetemi docens

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács szavazati jogú belső tagjai:

Prof. Dr. Kocziszky Éva egyetemi tanár, az MTA doktora (elnök)
Prof. Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanár – Rektor
Káel Csaba Kossuth-díjas egyetemi tanár
Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas egyetemi tanár
Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas egyetemi tanár

Tölli Zsófia Ágnes doktorandusz (DÖK képviselő)

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács szavazati jogú külső tagjai:

Dr. habil. Bozsonyi Károly egyetemi docens
Prof. Dr. Tóth Péter egyetemi tanár

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tanácskozási jogú tagjai:

Prof. Dr. Balázs Géza egyetemi tanár – Doktori Iskola vezetője
Dr. Vecsernyés János egyetemi docens – mozgóképművészeti és nemzetközi rektorhelyettes
Dr. Antal Zsolt egyetemi docens – oktatási és tudományos rektorhelyettes

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkára:

Dr. Timár András egyetemi adjunktus

Aktuális hírek, események

DI

Doktori Iskola

Több betöltése Több betöltése
Ismerje meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának képzéseinek kínálatát.

DLA, PhD, habilitáció

Információ a DLA, PhD képzésekről és a habilitációs eljárásról.

Doktori Iskola felvételi

Felvételi tájékoztató | Témakiírások

Komplex vizsga

A doktori komplex vizsgát a doktorandusz a negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként teljesíti. A sikeres vizsga a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltétele.

A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.

Jelentkezés a védési eljárásra

A doktori eljárás megindítására irányuló kérelmet a Doktori Iskolához kell benyújtani.

Tanulmányi információk

Fogadóórák, órarend, személyes egyeztetés

Doktori Iskola szabályzatai, dokumentumai

Doktori szabályzat | Képzési program | Szervezeti Működési Rend | Habilitációs Szabályzat

A Doktori Iskola hallgatói

PHD, DLA doktoranduszok | Doktorjelöltek

Doktori dolgozatok

A Doktori Iskola hallgatóinak doktori dolgozatai.

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Az egyetemi doktorképzés legmagasabb irányító és döntéshozó testülete.
"
"

Kapcsolat

Doktori koordinátor: Rénes Balázs
Cím: 1088 Budapest, Vas u. 2/d.
Telefon: +36 1 551 5743
E-mail: renes.balazs@szfe.hu