EFOP-3.2.6-16 "A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben"

Művészetpedagógiai módszertan-megújítás | Művészeti eszköztár-megújítás | Művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok

EFOP-3.2.6-16 projekt megvalósítása

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szakmai programjának megvalósítása az alábbi európai uniós támogatású projekt keretében történt.

A kedvezményezett neve: Magyar Képzőművészeti Egyetem által vezetett UNI-V-ARTS Konzorcium

A projekt címe: A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben

A szerződött támogatás pontos összege: 2 896 295 300 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: http://www.kiskepzo.hu/efop326/index.html

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.12.

Meghívó - 2019.11.16.

Meghívó

Az öt nagy művészeti egyetemet tömörítő UNI-V-ARTS konzorcium és a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében szeretettel meghívjuk Önt az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben projekt rendezvényére Mozgókép és média a köznevelésben

 

Helyszín: Színház- és Filmművészeti Egyetem – Padlás (1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

Időpont: 2019. november 16. szombat, 10:00-15.00

 

Program
9:30-10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00-10.15 KÖSZÖNTŐ

 • Tallér Zsófia egyetemi tanár, Színház- és Filmművészeti Egyetem

10:15-11:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 • Hartai László, a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület elnöke: Filmoktatás volt. Filmoktatás van. Filmoktatás lesz?
 • Az EFOP-3.2.6 projekt eredményei a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – Golden Dániel

11:15-12:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 • Narratológia és kreatív írás – Szöllősi Barnabás
 • Mit mesél a film hangja? – Horváth Andor

13:00-15:00 MŰHELYMUNKÁK

 • Csoportdinamika a művészetpedagógiai tevékenységekben – Szili Katalin, Faur Anna
 • Bevezetés a filmzene világába – Hubai Gergely
 • A contest formátum adaptálása a vizuális nevelésben / Mobil applikációs vágási gyakorlat – G. Tóth Kinga, Kádár Hanna, Weszely Kinga
Meghívó - 2019.10.26.

Meghívó

Az öt nagy művészeti egyetemet tömörítő UNI-V-ARTS konzorcium és a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében szeretettel meghívjuk Önt az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben projekt rendezvényére Dráma és színház a köznevelésben

 

Helyszín: Színház- és Filmművészeti Egyetem – Padlás (1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

Időpont: 2019. október 26. szombat, 10:00-15.00

 

Program

9:30-10:00          REGISZTRÁCIÓ

10:00-10.15          KÖSZÖNTŐ

 • Upor László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese

10:15-11:00          PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 • Kaposi József, az EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos tanácsadója: Oktatásstratégia – drámapedagógia és színházi nevelés
 • Eck Júlia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója: A dráma és színház tantárgyi keretei

11:15-12:00          PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 • Az EFOP-3.2.6 projekt eredményei a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – Golden Dániel
 • Személyiségfejlesztő és pályaorientációs komplex dramatikus nevelési programok – Patonay Anita

13:00-15:00        MŰHELYMUNKÁK

 • Csoportdinamika a művészetpedagógiai tevékenységekben – Szili Katalin
 • A színjátékos foglalkozások módszertana – Tóth Miklós, Kertész Luca
 • Ünnep az iskolában – közösségi élmény és alkotás – Körömi Gábor, Somfai Barbara
Módszertani Füzetek

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2019
ISSN 2677-0393


1. Történetek feldolgozása a színház és a film eszközeivel

ISBN 978-615-5791-05-5

 • Köszöntő – Tallér Zsófia és Upor László
 • Bevezetés – Golden Dániel
 • A pedagógiai kultúraváltás és a drámapedagógia az oktatásfejlesztési stratégiák tükrében – Kaposi József
 • Filmoktatás volt. Filmoktatás van. Filmoktatás lesz? – Hartai László
 • A művészetpedagógiai tevékenységek pszichológiai vonatkozásai – Szili Katalin
 • Narratológia és kreatív írás a közoktatásban – Szöllősi Barnabás

2. Komplex dramatikus nevelési programok

ISBN 978-615-5791-06-2

 • SZEMKÖZT. Személyiség- és közösségfejlesztés a dramatikus nevelés eszközeivel – Gyombolai Gábor és mások
 • HOVATOVÁBB. Pályaorientáció és életpálya-építés dramatikus eszközökkel – Patonay Anita, Róbert Júlia, Oblath Márton

3. A színjáték pedagógiája

ISBN 978-615-5791-04-8

 • A színjátékos foglalkozások módszertana – Tóth Miklós, Kertész Luca
 • Ünnep az iskolában – közösségi élmény és alkotás – Körömi Gábor, Somfai Barbara

4. Filmhang, filmzene a tanórán

ISBN 978-615-5791-07-9

 • Mit mesél a film hangja? A hang szerepe a filmes történetmesélésben – Horváth Andor, Szarka Judit
 • A filmzene alapjai – Hubai Gergely

5. Mozgókép és média a pedagógiai célok szolgálatában

ISBN 978-615-5791-08-6

 • A népszerű televíziós contest formátum adaptálása a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában – G. Tóth Kinga, Kádár Hanna, Weszely Kinga
 • Pedagógiai problémák feldolgozása filmes eszközökkel – Faur Anna, Szarka Judit

6. ODE 30 – a hazai diákszínjátszás harminc éve

ISBN 978-615-5791-09-3

 • Tíz interjú az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnökeivel – Jászay Tamás
Sajtóközlemény - Köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása - 2017.05.31.

Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium 2,896 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. A projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A Konzorcium Támogatási Kérelmet nyújtott be az „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” – EFOP-3.2.6-16 Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

 

A 2,896 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja:

A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti eszköztárának bővítése a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében.

 

A projekt elemei:

 1. a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása
 2. a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;
 3. a művészetpedagógiai munka támogatása;
 4. a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;
 5. a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

 

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

A 2020. február 14-ig tartó projekt országos hatókörű: legalább 450 köznevelési intézményben próbálják ki a módszertant, legalább 1000 pedagógus vesz részt képzésben, és legalább 1000 művészetpedagógiai munkát támogató program kerül lebonyolításra.

 

A fejlesztés eredményeként legalább 300 intézmény fogja alkalmazni az új képzési módszertant.

 

A projektről bővebb információt a http://www.mke.hu oldalon olvashatnak.