Küldetés- és Minőségpolitikai Nyilatkozat

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Küldetésnyilatkozata

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a tudományos kutatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő tevékenységével elkötelezett hazánk Alaptörvényének szellemisége, valamint az Európai Unió alapító atyáinak eredeti szándékai iránt. Ugyanakkor nyitottan fogadunk minden értéket, amely gyarapítja közösségünket és biztosítja fennmaradásunkat az egyetemes emberi civilizáció kontextusában. Az egyetem polgáraiként közösen keressük e kulturális eszmény korszerű színházi és mozgóképes kifejezési formáit. Hiszünk abban, hogy sokszínű világunkban akkor válik igazán láthatóvá a létezésünk, ha saját színeinkkel és árnyalatainkkal gazdagítjuk az összképet. Ezért a tanítás és a tanulás során hangsúlyozottan merítünk sajátos, nemzeti kulturális kincseinkből. A művészi pályát nehéz, de örömteli hivatásnak, legfőképpen kiváltságos adománynak tekintjük, amelyet a bennünket figyelmével kitüntető közösség szolgálatába kívánunk állítani.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozata

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a tudományos kutatás, a tanítás, valamint a tanulás szabadságára épülő tevékenységével elkötelezett hazánk Alaptörvényének szellemisége, valamint az Európai Unió alapító atyáinak eredeti szándékai iránt. Ugyanakkor nyitottan fogadunk minden értéket, amely gyarapítja közösségünket és biztosítja fennmaradásunkat az egyetemes emberi civilizáció kontextusában. Az Egyetem polgáraiként közösen keressük e kulturális eszmény korszerű színházi és mozgóképes kifejezési formáit. Hiszünk abban, hogy sokszínű világunkban akkor válik igazán láthatóvá a létezésünk, ha saját színeinkkel és árnyalatainkkal gazdagítjuk az összképet. Ezért a tanítás és a tanulás során hangsúlyozottan merítünk sajátos, nemzeti kulturális kincseinkből. A művészi pályát nehéz, de örömteli hivatásnak, legfőképpen kiváltságos adománynak tekintjük, amelyet a bennünket figyelmével kitüntető közösség szolgálatába kívánunk állítani.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem célja, hogy régiójának elismert egyetemévé váljon, a világ vezető egyetemeivel szövetségben pedig aktív részese legyen a nemzetközi tudományos életnek.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem mindenkori vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az Európai Felsőoktatási Térség standardjaihoz (ESG) illeszkedő minőségkultúra kialakítására, az ezt szolgáló minőségpolitika fenntartása és fejlesztése mellett. A minőségpolitika megvalósításában olyan elvek kialakítására törekszik, amely ösztönzi az Egyetem oktatóit, munkatársait és hallgatóit, hogy a minőségpolitikai elveket és célokat megértsék, elfogadják és munkájuk során annak szellemében járjanak el.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem minőségpolitikájának megvalósítása érdekében minőségirányítási szervezetet tart fent, szervezi és működteti a minőségbiztosítási folyamatokat, bevonva a külső érintetteket is. Gondoskodik arról, hogy tevékenységeit a minőségi szempontok alapján rendszeresen felülvizsgálja, értékelje, és a tapasztalatok alapján továbbfejlessze.

Az Egyetem vezetésének meggyőződése, hogy az intézmény küldetését csak a minőség iránti elkötelezettsége és az egyetemi közösség tagjainak személyes példamutatása révén töltheti be. Valamennyi polgárát arra ösztönzi, hogy jó példával, személyes és közösségi tevékenységével járuljon hozzá az Egyetem sikeréhez, céljainak eléréséhez.