Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun
[sliderpro id="2"]

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának oldala
(A Hallgatói Önkormányzatnak minden, az SZFE-n tanuló diák tagja.
A mindennapi működésben HÖK alatt a választott képviselőtestületet és annak elnökségét értjük.)

Hírek, események, értesítések, tudnivalók, minden, ami SZFE-HÖK.

SZFE-HÖK. Vegyél részt! 

HÖK Hírek

SZFE-HÖK Elnökség

Elnök: Horváth Eszter – drámainstruktor-drámajátékos I.

 

Titkár: Hirsch Máté drámainstruktor – drámajátékos I.

 

Általános elnökhelyettes: Jeney Luca – prózai színművész III.
Alelnök a Színházművészeti Intézetből: Tarjányi Liza – fizikai színházi koreográfus I.
Alelnök a Film- és Média Intézetből: Muzslai Francisco – televíziós műsorkészítő I.
Alelnök az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből: Horváth Viktória – drámainstruktor-drámajátékos I.

Gazdasági Bizottság elnöke: Tóth Balázs – prózai színművész III.
Tanulmányi- és Kommunikációs Bizottság elnöke: Kádár Hanna dokumentumfilm-rendező I.
Kulturális Bizottság elnöke: Bársonyosi Dávid – drámainstruktor-drámajátékos I.
Diákjóléti és Kollégiumi Bizottság elnöke: Siflis Anna  – bábrendező IV.

2021. március 8.

Bizottságok

Az SZFE-HÖK Alapszabálya rendelkezik az egyes bizottságok létszámáról és tevékenységéről. Idomulva az Alapszabályhoz, a HÖK Alakuló ülésén létrehozta a bizottságait, szavazott azok tagjairól. Az alábbiakban ismertetjük az egyes bizottságok feladatköreit. A tagok az alakuló ülésen lesznek megválasztva.

Gazdasági Bizottság

A Gazdasági Bizottság felel a HÖK pénzügyeiért, azok nyilvántartásáért, az átláthatóság érdekében létrehozott táblázat kezeléséért. Évente beszámolót készítenek a HÖK aktuális pénzügyi helyzetéről.

Elnök: Tóth Balázs – (prózai színművész III.)

Tagok: az alakuló ülésen lesznek megválasztva

Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság

A Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság felel a HÖK kommunikációjáért, illetve az Egyetemen végzett tanulmányokkal kapcsolatos ügyekben adnak tájékoztatást. Ilyen értelemben a Tanulmányi Osztály munkáját segítik, a hallgatók körében felmerülő tanulmányi ügyekben nyújtanak segítséget. Az egyetemre érkező külföldi hallgatókhoz a nemzetközi tanulmányi referensen keresztül kapcsolódnak, segítik az integrációjukat, az egyetemen való boldogulásukat.

Elnök: Kádár Hanna – (dokumentumfilm-rendező I.)

Tagok: az alakuló ülésen lesznek megválasztva

Diákjóléti- és Kollégiumi Bizottság

A Bizottság felel az ösztöndíjakért: a pályázatokról való tájékoztatástól kezdve azok elbírálásán át egészen a kiutalásig nyomon követik az ösztöndíjak útját. Ezen kívül az Egyetem kollégiumán belül felmerülő ügyekben járnak el, a kollégiumi szabályzat meghozásától kezdve annak betartásán át a kollégiumi lakók tájékoztatásáig.

Elnök: Siflis Anna  – (bábrendező IV.)

Tagok: az elnökségi ülésen lesznek megválasztva

Kulturális Bizottság

A Kulturális Bizottság felel a HÖK által szervezett eseményekért, bulikért, azok kommunikációjáért, illetve az ilyen eseményekkel kapcsolatos problémák kezeléséért.

Elnök: Bársonyosi Dávid – (drámainstruktor-drámajátékos I.)
Tagok: az elnökségi ülésen lesznek megválasztva

Felügyelő Bizottság

A HÖK munkáját ellenőrző bizottság, a szabályos működést figyelik, a szabályzatokkal összhangban. Probléma esetén felhívják a figyelmet az esetleges mulasztásokra. Kontroll alatt tartják a többi bizottság működését, folyamatosan egyeztetnek az EHÖK elnökével a HÖK aktuális működésével kapcsolatban.

Elnök: Staub Viktória (prózai színművész V.)

Tagok:
Kovács Janka (6×6 hangmester II.)
Veszelovszki Janka (prózai színművész V.)

Alelnökök és általános elnökhelyettes

Az Egyetemen működő három intézet (Színházművészeti, Film- és Média, Elméleti- és Művészetközvetítő) mindegyikéből egy-egy alelnök segíti a HÖK elnökének munkáját. Ők felelnek a saját intézetükben felmerülő ügyekért, a problémák kivizsgálásáért és megoldásáért, a hallgatói igények fogadásáért, illetve egy-egy specifikus ügyben segítik a HÖK elnökének munkáját.


Alelnök a Színházművészeti Intézetből: Tarjányi Liza – fizikai színházi koreográfus I.
Alelnök a Film- és Média Intézetből: Muzslai Francisco – televíziós műsorkészítő I.
Alelnök az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből: Horváth Viktória – drámainstruktor-drámajátékos I.

Az általános elnökhelyettes a HÖK elnökének legfőbb helyettese. Ha az elnök valamiért nem elérhető, bármikor átveheti a helyét egyes bizottságokban, illetve az elnök lemondása esetén ő gyakorolja az elnök jogköreit. Általános ügyintézésben is segítéségére lehet az elnöknek és a hallgatóknak egyaránt.

Általános elnökhelyettes: Jeney Luca – prózai színművész III.

A HÖK elnöke

Az elnök felel a HÖK-ön belül mindenért: a bizottságok összehangolt munkavégzéséért, ő hívja össze az Osztálybizalmikkal alkotott ülést, ahol alapvető, a HÖK-öt érintő ügyekben vezeti le a szavazásokat, illetve tájékoztatást nyújt, ismeri a szabályzatokat, segíti a hallgatókat az ügyintézésben. Aláírási joga van, minden jegyzőkönyvről, ami a HÖK-ön átfolyik, tud. Éves beszámolási kötelezettsége van az Egyetem vezetősége felé, a hallgatói érdekvédelem legfőbb felelőse és mozgatója.

Az EHÖK elnöke: Horváth Eszter – drámainstruktor-drámajátékos I.

Egyetemmel közös bizottságok és delegáltak

TFSZB

Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság. A szociális alapú ösztöndíjak bírálásának felülvizsgálatán túl tanulmányi és fegyelmi ügyekben hoznak döntéseket, ideértve az egyéni tanrendeket, a tanulmányi ösztöndíjakat vagy egy-egy hallgató egyéb kérelmét. A bizottság 11 tagú, a HÖK Alapszabály szerint három tagot delegál. A delegáltakról a következő HÖK-elnök küld értesítést. 

Szenátusi delegáltak

A Szenátusba alapszabály szerint az elnökön túl egy-egy tagot vagyunk kötelesek delegálni minden intézetből: a 18 tagú szenátusnak tehát négy tagja van, akiket a HÖK delegál.

Horváth Eszter EHÖK-elnök
…. a Film- és Média Intézetből
…. az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből
…. a Színházművészeti Intézetből

Online Problémakezelő Rendszer (OPR)

Ez a felület a hallgatói problémák összegyűjtése érdekében jött létre, hogy segíteni tudjunk a megoldás megtalálásában.

Adataidat bizalmasan kezeljük, ügyedre alapesetben csak a HÖK elnöke lát rá. Kérheted ügyed anonim kezelését is, ebben az esetben, ha külső ember bevonására lenne szükség, neved akkor is rejtve marad.

Az OPR elérhető itt.

Az OPR-en felül, ha személyesen akarsz segítséget kérni, az EHÖK elnökét, vagy saját Intézeted alelnökét tudod keresni. Fontos, hogy segítsünk – ehhez viszont az kell, hogy tudjunk a felmerülő problémákról.

Szakpszichológus

Dr. habil. Lénárt Ágota a Testnevelési Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Hosszú évek óta foglalkozik diákjóléti ügyekkel, diák tanácsadással. Teljesítménypszichológiai munkája során mind sportolóknak, mind más területen dolgozóknak segít a eredményességük, fellépésük optimalizálásában. Országosan elismert és rendkívül népszerű szakpszichológus, pszichoterapeuta. Ő az elindítója a magyar sportpszichológus képzésnek, évek óta segíti a sportolók, olimpikonok felkészülését.

Mobil: +36-30-9544729

ÖSZTÖNDÍJAK

A Hallgatói Önkormányzathoz beadható ösztöndíj-pályázatok

 • rendkívüli és rendszeres szociális támogatás
 • alaptámogatás
 • szakmai ösztöndíj
 • közéleti és képviseleti ösztöndíj

Az alábbiakban elérhetőek a pályázati űrlapok, valamint az egyes ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalók.

ŰRLAPOK

Az alábbi pályázatokat papíralapon kell beadni, névvel és az ösztöndíjtípus megnevezésével ellátott borítékban a Vas utcai épület Nádasdy terme mellett található fehér postaládába dobva, vagy személyesen az EHÖK elnökénél, illetve Diákjóléti Bizottság elnökénél.

Rendkívüli szociális támogatás

Azok jogosultak, akiknek nem általánosan rossz az anyagi helyzete, hanem hirtelen bekövetkezett kár érte őket. Ilyen lehet például az eltartó vagy testvér halála, tűz-, víz kár, iskolában bekövetkezett és rendőrségi papírral igazolható lopás, testvér vagy gyermek születésével járó nagyobb kiadások, hirtelen bekövetkezett baleset, tragédia stb. Vagyis a magas gáz- és vízszámla vagy banki hitel nem ide tartozik. Ha nem vagy benne biztos, hogy a Te eseted ebbe a kategóriába sorolható, hívj, írj igyekszünk segíteni! Fontos, hogy minden ilyen esetben igazolással kell bizonyítanod a helyzetet (anyakönyvi kivonat, baleseti jegyzőkönyv, halotti bizonyítvány, stb.)

Rendszeres szociális támogatás

A rendszeres szociális támogatás leadása a Neptun rendszerén keresztül történik. Elbíráláskor fontos szempont a hallgató egyetemtől való lakótávolsága, illetve a szociális helyzete. Ezen komponensek alapján a Neptunban található rendszer minden pályázó hallgatóhoz egy pontszámot rendel. Ezzel kialakul egy sorrend. A HÖK ezután ellenőrzi a beérkező dokumentumokat, szükség esetén hiánypótlást kér, majd az elbíráláskor -figyelembe véve a hallgatói normatíva aktuális összegét – összegjavaslatot tesz, amiről aztán a TFSZB dönt.

A hallgatókat tájékoztató emailben minden ezzel kapcsolatos információ fellelhető, a szükséges dokumentumokkal és a feltöltés módjával együtt.

Szakmai pályázat

Szakmai támogatást államilag finanszírozott és költségtérítéses, legalább egy elvégzett félévvel rendelkező hallgató kaphat. Szakmai ösztöndíj beadható tanulmányutakra, készülő vagy előkészítési fázisban lévő projektekre (film, színházi előadás, drámafoglalkozás stb.), eszközökre. A reguláris oktatás keretein belül elvégzendő feladatokra és projektekre (pl. diplomamunka, vizsga, vagy ezekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység) – tekintve a Szakmai ösztöndíj kereteinek szűkösségét – nem áll módunkban ösztöndíjat adni, még hiánytalan pályázat esetén sem. A pályázható összeg maximum 500 000 Ft. Kérjük a pályázót, vegye figyelembe, hogy pályázatának pozitív elbírálása esetén sem tudja a Hallgatói Önkormányzat garantálni a teljes összeg elnyerését.

Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjra bárki jogosult lehet, aki tevékenységével hozzájárul az Egyetem közösségi életéhez, tagja a HÖK-elnökségnek, eseményt szervez vagy bármilyen egyéb módon segíti az egyetemi munkát.

A közéleti ösztöndíj elnyerése a HÖK bizottsági elnökeinek javaslata alapján kerül sor: ők minden hónapban eljuttatják a jogosultak listáját az EHÖK elnökéhez, aki bevezeti azokat egy, a teljes elnökség által elérhető táblázatba. A táblázatok alapján kéthavonta készül jegyzőkönyv, amit aztán szavazásra bocsátunk az Intézetvezetői Tanácsnál.

Alaptámogatás

“Első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van, például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van. például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb.” – Forrás: EMMI Ügyfélszolgálat és hallgatói juttatások rendelete. Amennyiben csak alaptámogatást igényelsz, a pályázati űrlap alján levő igazolásokat KÖTELEZŐ leadnod. Ellenkező esetben nincs igazolva, hogy jogosult vagy az alaptámogatásra, így benyújtott igényedet automatikusan elutasítjuk!

Leadási határidő és várható elbírálás

A rendszeres szociális pályázatok leadási határideje: 2020. február 14. 12:00. Az eddig beérkezett minden pályázat (szakmai, rendkívüli szociális támogatás, közéleti) elbírálásra került.

Az év közben is beadható (szakmai ösztöndíj, rendkívüli szociális pályázatok) pályázatok leadási határideje: 2020. április 20. azért, hogy az elbírálás és a kiutalás még a félév során megtörténhessen.

Elbírálás

Az ösztöndíjak elbírálása előreláthatóan két menetben történik: az őszi félévben október közepe és november vége, míg a tavaszi félévben február vége és május közepe.

Az elbírálási folyamat:

 • a HÖK összegyűjti a beérkezett pályázatokat, és mindegyikre tesz egy összegjavaslatot
 • az összegjavaslatokról jegyzőkönyv készül, ezeket továbbítja az elbírálásban érintett bizottságnak
 • az adott bizottság felülbírálhatja az összegjavaslatot, ebben az esetben a HÖK újratárgyalja az összegjavaslatot és új jegyzőkönyvet ír
 • ha az adott bizottság rábólint végül az összegekre, akkor megindul az adott ösztöndíj kiírási folyamata a Neptunban
 • a kiírás után a GSZO-n a sor, hogy kiutalja az összegeket. A folyamatot a HÖK csak megsürgetni tudja, amennyire lehet, de a kiutalásokat nem mi intézzük, így mindig kell számolni elhúzódással. Kérjük, ezt vegyétek figyelembe, ha beadtok egy pályázatot!

Az elbíráló bizottságok:

 • alaptámogatás, rendkívüli és rendszeres szociális támogatás
  • a Neptun rendszerén beérkező pályázatokat alapvetően egy algoritmus alapján a Neptun bírálja el, ezután a HÖK ellenőrzi, hogy valósak-e a feltöltött adatok. Az összegjavaslatokat a TFSZB (Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság) kapja meg és bírálja el.
  • a papíralapon beérkező támogatásokat a HÖK bírálása után szintén a TFSZB kapja meg és bírálja el.
 • szakmai ösztöndíj és közéleti-képviseleti ösztöndíj
  • az elbírálás közösen történik az Intézetvezetői Tanáccsal és az oktatási rektorhelyettessel. Az itt kialakult összegjavaslatokat mindannyian hitelesítik, majd ez alapján történik meg az ösztöndíjak kiutalása.

ÖSZTÖNDÍJ GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Kérdés: Melyik igazolás mit jelent pontosan?
Válasz: Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 90%-ban ott van a válasz a pályázati lap alján. Ha szeretnél egy látható mintát, ami szépen összeszedi, hogy hogy néznek ki a leadandó igazolások, ajánljuk ezt az oldalt – ez a Debreceni Egyetem igazolásgyűjteménye, érthetően és szemléletesen mutatja meg, hogy hogy néz ki a beszerzendő és leadandó igazolás. Ha további kérdésed van az igazolásokkal kapcsolatban, írj nekünk nyugodtan, válaszolunk.

Kérdés: Igényelhető a szociális támogatás abban az esetben, ha költségtérítéses lettem?
Válasz: Nem. Szociális támogatást és rendkívüli szociális támogatást csak államilag támogatott képzésre felvett hallgatóknak tudunk adni.

Kérdés: A rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásában szerepel, hogy “csak lezárt leckekönyvvel rendelkező hallgatók” igényelhetik. Ez a szabály kizárja a gólyákat?
Válasz: Nem. Gólyák, vagyis a tanulmányikat frissen megkezdő hallgatók rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjat is kaphatnak.

Kérdés: Határon túlról jöttem. Nálunk nem létezik az a típusú igazolás, amit kértek. Mi a teendő ilyenkor?
Válasz: Keress meg minket. Készül az a kiadvány, ami összeszedi, hogy ilyen esetekben mi a teendő, ha ez kész van, feltöltjük ide, addig is, ha leírod, hogy pontosan mi a kérdésed, meg tudjuk beszélni.

Kérdés: Jogosult vagyok bizonyos pályázatokra?
Válasz: Az egyes ösztöndíjtípusok leírásánál megpróbáltuk összeszedni minden egyes pályázattípus esetén a jogosultak körét. Ha mégsem világos számodra, akkor kérdezz nyugodtan, segítünk.

Átláthatóság!

Mivel legfőbb üzenetünk az átláthatóság, törekszünk is arra, hogy a hallgatók, illetve az Egyetem munkatársai tudják, hogy a HÖK miből és hogyan gazdálkodik. Éppen ezért készítettünk egy táblázatot, amibe -októberi regnálásunk óta – havi bontásban vezetjük, hogy milyen bevételeink és kiadásaink vannak, illetve hogy milyen ösztöndíjakat milyen értékben osztunk ki.

Azért, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe, a táblázatot jelszóval láttuk el. A jelszó kérhető az e-mail címünkön, személyesen, privát üzenetben, vagy bármilyen egyéb HÖK-ös fórumon. Kérjük, ha megkaptad a kódot, ezáltal a táblázathoz való hozzáférést, bánj vele körültekintően. A személyiségi jogok védelme érdekében a táblázat szenzitív, személyes adatot nem tartalmaz, csak egy általános áttekintést ad.

A lekódolt táblázat ITT érhető el.

HÖK VÁLASZTÁS

Kampánydal

KÖZÖSSÉG

Szükség Szobája

Szükség Szobája egy 2018 szeptemberében létrejött közösségi projekt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kitalálói és megalkotói Trömböczky Napsugár és Rábavölgyi Tamás drámainstruktor-szakos hallgatók. Az alapkoncepció abból a hallgatói igényből táplálkozott, hogy legyen az egyetemen egy olyan tér, ahova komfortosan félre lehet vonulni, pihenni, dolgozni vagy éppen megbeszélni. Végül közösségi összefogásból létre is jött a hely, melynek 2019 októberétől karbantartója és fejlesztője az SZFE-HÖK.

Facebook: https://www.facebook.com/szfeszuksegszobaja

Szükség Szobája

Szükség Szobája egy 2018 szeptemberében létrejött közösségi projekt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kitalálói és megalkotói Trömböczky Napsugár és Rábavölgyi Tamás drámainstruktor-szakos hallgatók. Az alapkoncepció abból a hallgatói igényből táplálkozott, hogy legyen az egyetemen egy olyan tér, ahova komfortosan félre lehet vonulni, pihenni, dolgozni vagy éppen megbeszélni. Végül közösségi összefogásból létre is jött a hely, melynek 2019 októberétől karbantartója és fejlesztője az SZFE-HÖK.

A Szükség Szobája Facebook-oldalának linkje ide kattintva elérhető.

#színházmost

Az SZFE Hallgatói Önkormányzatának kezdeményezésére az egyetem jelenlegi (és néhány korábbi) hallgatói és oktatói rövid videókban, pár soros szövegekkel vagy akár egy fotóval mondták el mit jelent nekik a színház most. A beérkezett anyagokból egy online galériát hoztunk létre a Tumblr felületén, hogy bárki szabadon szemezgethessen belőle.

A galéria létrehozásával azt szeretnék elérni, hogy az egyetemi polgárok és minden színházi dolgozó kicsit közelebb érezze magát a másikhoz. Ebben a jelenlegi helyzetben kifejezetten fontos az összetartozás érzete és, hogy számíthatunk egymásra. Reméljük hamarosan személyesen is találkozhatunk, dolgozhatunk együtt a színházzal, színházban!

Ezzennel pedig szeretnénk nyitottá tenni a felületet minden színházi dolgozó számára, aki valamilyen formában üzenne arról, hogy mit jelent számára a színház most. Várjuk a videókat, fotókat, szövegeket “Nekem a színház most…” címmel a szinhazmost.szfe@gmailcom-ra! A beérkezett tartalmakat próbáljuk folyamatosan feltölteni a további napokban.

Az Online Galéria linkje ide kattintva elérhető.

Online közélet

A koronavírus-járvány kapcsán többekben felmerült az, hogy az egyetemen nagyon fontos és hangsúlyos közösségi életet valamilyen formában át kellene vinni az online térbe. Miután hallgatóinknak hiányzik az egyetemi élet és az aktivitás, ezért Milovits Hanna elnökhelyettes felvetésére L. Nagy Attila vezetésével csináltunk egy Discord-szervert: ez voltaképpen egy olyan chatszolgáltatás, ahol a hallgatók különböző témák mentén tudnak egymással beszélgetni, így csökkentve az egymás iránt érzett hiányt. Persze, ez nem ugyanolyan, mint személyesen találkozni, de reményeink szerint általa mégis kicsit közelebb érezhetjük magunkat egymáshoz.

A szerver linkje egyelőre nem nyilvános, csak az egyetemi hallgatók férnek hozzá. Ha Te esetleg nem kaptál meghívót, pedig jogosult lennél rá, azonnal jelezd nekünk a felületeink bármelyikén.