Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának oldala
(A Hallgatói Önkormányzatnak minden, az SZFE-n tanuló diák tagja.
A mindennapi működésben HÖK alatt a választott képviselőtestületet és annak elnökségét értjük.)

Hírek, események, értesítések, tudnivalók, minden, ami SZFE-HÖK.

SZFE-HÖK. Vegyél részt! 

HÖK Hírek

SZFE-HÖK Elnökség

Elnök: Ferenczy Nagy Boglárka
Általános elnökhelyettes: Aradi Fanni
Titkár: Tarjányi Liza

Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet, alelnök: Juhász Bence
Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet, alelnök: Belinszky Fanni
Németh Antal Drámaelméleti Intézet, alelnök: Bíró Dorottya

Gazdasági Bizottság:

elnök: Fülöp Kristóf

tagok: Hevesi Fanni, Oszvald Balázs, Mink Marcell

Kommunikációs- és Tanulmányi Bizottság:

elnök: Vachter Linda
tagok: Rácz Almási Vivien, Kertész Nóra, Major Irma, Lévai Norman, Klock-Balog Péter

Kulturális Bizottság:
elnök: Oros Patrik
tagok: Klock-Balog Péter, Lévai Norman, Boda Ábel, Vachter Linda, Tóth Kristóf, Szabó Máté, Szalai Ági, Varga-Járó Sára, Sass Zoltán

Diákjóléti és Kollégiumi Bizottság:
elnök: Pekár Éva Hanna
tagok: Szente Katica, Tóth Kristóf, Szaploncai Marika, Németh Orsi, Varga-Járó Sára, Kiss Diána Aida

2021. október 26.

Bizottságok

Az SZFE-HÖK Alapszabálya rendelkezik az egyes bizottságok létszámáról és tevékenységéről. Idomulva az Alapszabályhoz, a HÖK Alakuló ülésén létrehozta a bizottságait, szavazott azok tagjairól. Az alábbiakban ismertetjük az egyes bizottságok feladatköreit. A tagok az alakuló ülésen lesznek megválasztva.

Gazdasági Bizottság

A Gazdasági Bizottság felel a HÖK pénzügyeiért, azok nyilvántartásáért, az átláthatóság érdekében létrehozott táblázat kezeléséért. Évente beszámolót készítenek a HÖK aktuális pénzügyi helyzetéről.

Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság

A Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság felel a HÖK kommunikációjáért, illetve az Egyetemen végzett tanulmányokkal kapcsolatos ügyekben adnak tájékoztatást. Ilyen értelemben a Tanulmányi Osztály munkáját segítik, a hallgatók körében felmerülő tanulmányi ügyekben nyújtanak segítséget. Az egyetemre érkező külföldi hallgatókhoz a nemzetközi tanulmányi referensen keresztül kapcsolódnak, segítik az integrációjukat, az egyetemen való boldogulásukat.

Diákjóléti- és Kollégiumi Bizottság

A Bizottság felel az ösztöndíjakért: a pályázatokról való tájékoztatástól kezdve azok elbírálásán át egészen a kiutalásig nyomon követik az ösztöndíjak útját. Ezen kívül az Egyetem kollégiumán belül felmerülő ügyekben járnak el, a kollégiumi szabályzat meghozásától kezdve annak betartásán át a kollégiumi lakók tájékoztatásáig.

Kulturális Bizottság

A Kulturális Bizottság felel a HÖK által szervezett eseményekért, bulikért, azok kommunikációjáért, illetve az ilyen eseményekkel kapcsolatos problémák kezeléséért.

Felügyelő Bizottság

A HÖK munkáját ellenőrző bizottság, a szabályos működést figyelik, a szabályzatokkal összhangban. Probléma esetén felhívják a figyelmet az esetleges mulasztásokra. Kontroll alatt tartják a többi bizottság működését, folyamatosan egyeztetnek az EHÖK elnökével a HÖK aktuális működésével kapcsolatban.

Alelnökök és általános elnökhelyettes

Az Egyetemen működő három intézet mindegyikéből egy-egy alelnök segíti a HÖK elnökének munkáját. Ők felelnek a saját intézetükben felmerülő ügyekért, a problémák kivizsgálásáért és megoldásáért, a hallgatói igények fogadásáért, illetve egy-egy specifikus ügyben segítik a HÖK elnökének munkáját.

Az általános elnökhelyettes a HÖK elnökének legfőbb helyettese. Ha az elnök valamiért nem elérhető, bármikor átveheti a helyét egyes bizottságokban, illetve az elnök lemondása esetén ő gyakorolja az elnök jogköreit. Általános ügyintézésben is segítéségére lehet az elnöknek és a hallgatóknak egyaránt.

A HÖK elnöke

Az elnök felel a HÖK-ön belül mindenért: a bizottságok összehangolt munkavégzéséért, ő hívja össze az Osztálybizalmikkal alkotott ülést, ahol alapvető, a HÖK-öt érintő ügyekben vezeti le a szavazásokat, illetve tájékoztatást nyújt, ismeri a szabályzatokat, segíti a hallgatókat az ügyintézésben. Aláírási joga van, minden jegyzőkönyvről, ami a HÖK-ön átfolyik, tud. Éves beszámolási kötelezettsége van az Egyetem vezetősége felé, a hallgatói érdekvédelem legfőbb felelőse és mozgatója.

Egyetemmel közös bizottságok és delegáltak

TFSZB

Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság. A szociális alapú ösztöndíjak bírálásának felülvizsgálatán túl tanulmányi és fegyelmi ügyekben hoznak döntéseket, ideértve az egyéni tanrendeket, a tanulmányi ösztöndíjakat vagy egy-egy hallgató egyéb kérelmét. A bizottság 11 tagú, a HÖK Alapszabály szerint három tagot delegál. A delegáltakról a következő HÖK-elnök küld értesítést. 

Szenátusi delegáltak

A Szenátusba alapszabály szerint az elnökön túl egy-egy tagot vagyunk kötelesek delegálni minden intézetből: a 18 tagú szenátusnak tehát négy tagja van, akiket a HÖK delegál.

Szükségtérkép

Hallgatói Önkormányzat elnökség elérhetőségek

Elnök –Ferenczy Nagy Boglárka
ferenczy-nagy.boglarka@hallgato.szfe.hu / hokelnok@szfe.hu  +36706075032

Általános elnökhelyettes – Aradi Fanni
aradi.fanni@hallgato.szfe.hu +36305581729

Titkár – Tarjányi Liza
tarjanyi.liza@hallgato.szfe.hu +36703548485

Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet, alelnök – Juhász Bence
juhasz.bence@hallgato.szfe.hu

Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet, alelnök – Belinszky Fanni
fanni@belinszky.hu +36308966400

Németh Antal Drámaelméleti Intézet, alelnök – Bíró Dorottya
biro.dorottya@hallgato.szfe.hu

Kulturális bizottság elnöke – Oros Patrik
patrick.oros11@gmail.com +36706238911

Kommunikációs- és Tanulmányi bizottság elnöke – Vachter Linda
lindavachter@gmail.com / vachter.linda@hallgato.szfe.hu +36309318535

Gazdasági bizottság elnöke – Fülöp Kristóf
fulopkristof15@gmail.com / fulop.kristof@hallgato.szfe.hu +36209871985

Diákjóléti és Kollégiumi bizottság elnöke – Pekár Éva Hanna
pekar.eva@hallgato.szfe.hu

Online Problémakezelő Rendszer (OPR)

OPR átalakítása folyamatban, szíves türelmüket kérjük.

Szakpszichológus

Dr. habil. Lénárt Ágota a Testnevelési Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Hosszú évek óta foglalkozik diákjóléti ügyekkel, diák tanácsadással. Teljesítménypszichológiai munkája során mind sportolóknak, mind más területen dolgozóknak segít a eredményességük, fellépésük optimalizálásában. Országosan elismert és rendkívül népszerű szakpszichológus, pszichoterapeuta. Ő az elindítója a magyar sportpszichológus képzésnek, évek óta segíti a sportolók, olimpikonok felkészülését.

Mobil: +36-30-9544729

ÖSZTÖNDÍJAK

A Hallgatói Önkormányzathoz beadható ösztöndíj-pályázatok

 • rendkívüli és rendszeres szociális támogatás
 • alaptámogatás
 • szakmai ösztöndíj
 • közéleti és képviseleti ösztöndíj

Leadási határidő és elbírálás

Leadási határidő: 2021.11.19.

Év közbeni beadás határideje: 2021.12.01.

Rendkívüli szociális támogatás

Azok jogosultak, akiknek nem általánosan rossz az anyagi helyzete, hanem hirtelen bekövetkezett kár érte őket. Ilyen lehet például az eltartó vagy testvér halála, tűz-, víz kár, iskolában bekövetkezett és rendőrségi papírral igazolható lopás, testvér vagy gyermek születésével járó nagyobb kiadások, hirtelen bekövetkezett baleset, tragédia stb. Vagyis a magas gáz- és vízszámla vagy banki hitel nem ide tartozik. Ha nem vagy benne biztos, hogy a Te eseted ebbe a kategóriába sorolható, hívj, írj igyekszünk segíteni! Fontos, hogy minden ilyen esetben igazolással kell bizonyítanod a helyzetet (anyakönyvi kivonat, baleseti jegyzőkönyv, halotti bizonyítvány, stb.)

Rendszeres szociális támogatás

A rendszeres szociális támogatás leadása a Neptun rendszerén keresztül történik. Elbíráláskor fontos szempont a hallgató egyetemtől való lakótávolsága, illetve a szociális helyzete. Ezen komponensek alapján a Neptunban található rendszer minden pályázó hallgatóhoz egy pontszámot rendel. Ezzel kialakul egy sorrend. A HÖK ezután ellenőrzi a beérkező dokumentumokat, szükség esetén hiánypótlást kér, majd az elbíráláskor -figyelembe véve a hallgatói normatíva aktuális összegét – összegjavaslatot tesz, amiről aztán a TFSZB dönt.

A hallgatókat tájékoztató emailben minden ezzel kapcsolatos információ fellelhető, a szükséges dokumentumokkal és a feltöltés módjával együtt.

Szakmai pályázat

Szakmai támogatást államilag finanszírozott és költségtérítéses, legalább egy elvégzett félévvel rendelkező hallgató kaphat. Szakmai ösztöndíj beadható tanulmányutakra, készülő vagy előkészítési fázisban lévő projektekre (film, színházi előadás, drámafoglalkozás stb.), eszközökre. A reguláris oktatás keretein belül elvégzendő feladatokra és projektekre (pl. diplomamunka, vizsga, vagy ezekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység) – tekintve a Szakmai ösztöndíj kereteinek szűkösségét – nem áll módunkban ösztöndíjat adni, még hiánytalan pályázat esetén sem. A pályázható összeg maximum 500 000 Ft. Kérjük a pályázót, vegye figyelembe, hogy pályázatának pozitív elbírálása esetén sem tudja a Hallgatói Önkormányzat garantálni a teljes összeg elnyerését.

Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjra bárki jogosult lehet, aki tevékenységével hozzájárul az Egyetem közösségi életéhez, tagja a HÖK-elnökségnek, eseményt szervez vagy bármilyen egyéb módon segíti az egyetemi munkát.

A közéleti ösztöndíj elnyerése a HÖK bizottsági elnökeinek javaslata alapján kerül sor: ők minden hónapban eljuttatják a jogosultak listáját az EHÖK elnökéhez, aki bevezeti azokat egy, a teljes elnökség által elérhető táblázatba. A táblázatok alapján kéthavonta készül jegyzőkönyv, amit aztán szavazásra bocsátunk az Intézetvezetői Tanácsnál.

Alaptámogatás

“Első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van, például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van. például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb.” – Forrás: EMMI Ügyfélszolgálat és hallgatói juttatások rendelete. Amennyiben csak alaptámogatást igényelsz, a pályázati űrlap alján levő igazolásokat KÖTELEZŐ leadnod. Ellenkező esetben nincs igazolva, hogy jogosult vagy az alaptámogatásra, így benyújtott igényedet automatikusan elutasítjuk!

Leadási határidő és várható elbírálás

A rendszeres szociális pályázatok leadási határideje: 2020. február 14. 12:00. Az eddig beérkezett minden pályázat (szakmai, rendkívüli szociális támogatás, közéleti) elbírálásra került.

Az év közben is beadható (szakmai ösztöndíj, rendkívüli szociális pályázatok) pályázatok leadási határideje: 2020. április 20. azért, hogy az elbírálás és a kiutalás még a félév során megtörténhessen.

Elbírálás

Az ösztöndíjak elbírálása előreláthatóan két menetben történik: az őszi félévben október közepe és november vége, míg a tavaszi félévben február vége és május közepe.

Az elbírálási folyamat:

 • a HÖK összegyűjti a beérkezett pályázatokat, és mindegyikre tesz egy összegjavaslatot
 • az összegjavaslatokról jegyzőkönyv készül, ezeket továbbítja az elbírálásban érintett bizottságnak
 • az adott bizottság felülbírálhatja az összegjavaslatot, ebben az esetben a HÖK újratárgyalja az összegjavaslatot és új jegyzőkönyvet ír
 • ha az adott bizottság rábólint végül az összegekre, akkor megindul az adott ösztöndíj kiírási folyamata a Neptunban
 • a kiírás után a GSZO-n a sor, hogy kiutalja az összegeket. A folyamatot a HÖK csak megsürgetni tudja, amennyire lehet, de a kiutalásokat nem mi intézzük, így mindig kell számolni elhúzódással. Kérjük, ezt vegyétek figyelembe, ha beadtok egy pályázatot!

Az elbíráló bizottságok:

 • alaptámogatás, rendkívüli és rendszeres szociális támogatás
  • a Neptun rendszerén beérkező pályázatokat alapvetően egy algoritmus alapján a Neptun bírálja el, ezután a HÖK ellenőrzi, hogy valósak-e a feltöltött adatok. Az összegjavaslatokat a TFSZB (Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság) kapja meg és bírálja el.
  • a papíralapon beérkező támogatásokat a HÖK bírálása után szintén a TFSZB kapja meg és bírálja el.
 • szakmai ösztöndíj és közéleti-képviseleti ösztöndíj
  • az elbírálás közösen történik az Intézetvezetői Tanáccsal és az oktatási rektorhelyettessel. Az itt kialakult összegjavaslatokat mindannyian hitelesítik, majd ez alapján történik meg az ösztöndíjak kiutalása.

ÖSZTÖNDÍJ GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Kérdés: Melyik igazolás mit jelent pontosan?
Válasz: Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 90%-ban ott van a válasz a pályázati lap alján. Ha szeretnél egy látható mintát, ami szépen összeszedi, hogy hogy néznek ki a leadandó igazolások, ajánljuk ezt az oldalt – ez a Debreceni Egyetem igazolásgyűjteménye, érthetően és szemléletesen mutatja meg, hogy hogy néz ki a beszerzendő és leadandó igazolás. Ha további kérdésed van az igazolásokkal kapcsolatban, írj nekünk nyugodtan, válaszolunk.

Kérdés: Igényelhető a szociális támogatás abban az esetben, ha költségtérítéses lettem?
Válasz: Nem. Szociális támogatást és rendkívüli szociális támogatást csak államilag támogatott képzésre felvett hallgatóknak tudunk adni.

Kérdés: A rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásában szerepel, hogy “csak lezárt leckekönyvvel rendelkező hallgatók” igényelhetik. Ez a szabály kizárja a gólyákat?
Válasz: Nem. Gólyák, vagyis a tanulmányikat frissen megkezdő hallgatók rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjat is kaphatnak.

Kérdés: Határon túlról jöttem. Nálunk nem létezik az a típusú igazolás, amit kértek. Mi a teendő ilyenkor?
Válasz: Keress meg minket. Készül az a kiadvány, ami összeszedi, hogy ilyen esetekben mi a teendő, ha ez kész van, feltöltjük ide, addig is, ha leírod, hogy pontosan mi a kérdésed, meg tudjuk beszélni.

Kérdés: Jogosult vagyok bizonyos pályázatokra?
Válasz: Az egyes ösztöndíjtípusok leírásánál megpróbáltuk összeszedni minden egyes pályázattípus esetén a jogosultak körét. Ha mégsem világos számodra, akkor kérdezz nyugodtan, segítünk.

Átláthatóság!

Havi egyszer itt fogjuk megosztani a hallgatókkal, hogy az önkormányzatunk milyen területeken haladt előre, hogy mindenkinek rálátást biztosítsunk a tevékenységünkre.

HÖK VÁLASZTÁS

Október 18-19-én sikeresen lezajlott a hallgatói önkormányzati választás. Az újonnan megválasztott HÖK bemutatkozója alább olvasható.

Kedves Hallgatók!

Először is köszönetet szeretnénk mondani nektek azért, hogy bizalmat szavaztatok nekünk. A választás szabályszerűen lezajlott, így végre munkához láthat a csapatunk, és elkezdhetünk dolgozni a diákság céljainak megvalósításán.

Kik is vagyunk pontosan? Egy rendkívül pezsgő és vegyes csapat, ami hangyabolyként dolgozik tervei véghezvitelén. Mind a három intézet szép számmal képviselteti magát az önkormányzatban, illetve minden évfolyamról találtok köztünk embert, legyen az elsős, másodéves vagy akár mesterszakos. Mind művészek vagyunk, így küldetésünknek érezzük a körülöttünk lévő világ részletes vizsgálatát és mindennek a megkérdőjelezését az alkotásainkban.

A megalakulásunk nem volt zökkenőmentes, ezért sajnos az egyetem eddigi eseményeinek szervezésébe nem tudtunk belefolyni, de mostantól igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy színes programokkal fűszerezzük a mindennapjaitokat, kikapcsolódási, szórakozási, tanulási és kapcsolatteremtési lehetőségeket biztosítva a számotokra. Meg is ragadnánk a lehetőséget, hogy invitáljunk titeket az első hivatalos HÖK által szervezett programra. December 4-én lehetőséget adunk a gólyáknak, hogy még több barátot szerezzenek nálunk egy Mikulás-buli keretein belül.

Az SZFE említésére szinte mindenkinek egy szó jut elsőre eszébe: közösség. Úgy gondoljuk, hogy ennek az egyetemnek a legfontosabb részét az itt megszerezhető kapcsolatok adják.  Az első pillanattól kezdve egy művészeti közösségként alkothatunk, így biztosak lehetünk abban, hogy a nagyvilágba kilépve mindig lesz egy-egy ismerős arc a tömegben. Ezt az erős köteléket szeretnénk még szorosabbra fűzni a hallgatók és az egyetemen kívüli művészeti csoportok között. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az intézetek közti átjárás és kapcsolódás könnyebb legyen a számotokra, ezért dolgozunk egy mindenki számára könnyen elérhető közösségi tér kialakításán, ami helyszínt biztosítana a korábban említett kapcsolatok megteremtésére és a meglévők elmélyítésére.

Az egyik legsürgetőbb feladatunk a szociális támogatások mielőbbi eljuttatása hozzátok, ezért a gazdasági bizottságunk napokon belül kiírja a pályázatot, melyre várjuk a jelentkezéseteket. A jövőben még több lehetőségetek lesz pályázni ösztöndíjakra, hogy értékelhessük a munkátokat és művészeti tevékenységeiteket.

Fejleszteni fogjuk az épületek felszereltségét, hogy a próbáitokhoz minden szükséges kellék biztosítva legyen a zavartalan gyakorlás érdekében. Folyamatban van egy új, rendszerezett és jól felszerelt kelléktár kialakítása, aminek reméljük, hogy sok hasznát veszitek majd. Nagyon fontos a számunkra az, hogy kapcsolatban legyünk veletek, és hogy bátran merjetek hozzánk fordulni, ha szükségetek van valamire, vagy egy-egy kérdésetekkel nem tudtok kihez fordulni. Arra kérünk, hogy jelezzétek, amennyiben kellékre, jelmezre vagy technikára van szükségetek a munkához. Igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten mindent a leggyorsabban beszerezni és eljuttatni hozzátok.

Az önkormányzat a hivatalos Facebook-oldalán és az egyetem zárt Facebook-csoportjában fog veletek kommunikálni, ezért az ott megjelenő információk hitelességéért tudunk felelősséget vállalni. Hamarosan aktiválódik az Online Problémakezelő Rendszer, ami lehetőséget ad nektek arra, hogy anonim módon írjatok nekünk a felmerülő problémáitokról, amire mi igyekszünk majd a lehető leggyorsabban válaszolni, hogy akinek segítségre van szüksége, tudja, hogy számíthat ránk.

Még egyszer köszönjük nektek a bizalmat. A csapatunk minden erejével azon lesz, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsa a számotokra minden területen. Forduljatok hozzánk bátran és bizalommal, hogy megalkothassuk az egyetem történelmének eddigi egyik legjobb közösségét!

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata

Programok, kultúrális lehetőségek

Facebook: http://www.facebook.com/szfe.hok.50
Email: hok@szfe.hu