Munkatársaink

Takács Gabriella, könyvtárvezető

Pályázat menedzsment, statisztikák, jelentések elkészítése
Könyvtár-informatikai fejlesztések tervezése, könyvtári szolgáltatások építése

Integrált könyvtári rendszer, hibajelzés, tesztelés
Intézményközi kapcsolatok építése
A könyvtár online elérhető felületeinek építése, karbantartása
Gyakornokok, önkéntesek szervezése
4-es szintű intézményi MTMT adminisztráció

Ódry Archívum megrendelések intézése

Bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás  játékfilmek, Ódry Archívum fényképei) Olvasószolgálat, reklamációk, panaszok kezelése
Könyvtárközi kölcsönzés, ODR ügyintézés
Leltár, apasztás szervezése

Csónaki Boglárka, könyvtári adminisztráció
Gyarapítás: könyvtári dokumentumok rendelése, érkeztetése, analitikus és csoportos leltárkönyv vezetése,
KEF folyóiratrendelés
Könyvtári adminisztráció, statisztikák, jelentések elkészítése, pályázati anyagok adminisztrációja, számlázással kapcsolatos adminisztráció
Olvasószolgálati követeléskezelés, késedelmes kölcsönzések adminisztrációja
Ódry Archívum megrendelések intézése
Éves apasztás, leltározás adminisztrációja
Részvétel a bibliográfiai rekordok elkészítésében
Részvétel az olvasószolgálati ügyeletben
5-ös szintű MTMT adminisztráció

Tomkiss Tamás, könyvtáros
Könyvtár bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás)
Könyvtári nyomtatott dokumentumokra vonatkozó gyarapítási javaslatok összeállítása
Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
Olvasószolgálat
Irodalom- és színháztudományi tájékoztatás
Könyvtári programok szervezése
5-ös szintű MTMT adminisztráció

Zaránd-Megay Nóra, kottatáros
Kottatár, bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás)
Zenei nyomtatott dokumentumokra vonatkozó gyarapítási javaslatok összeállítása
Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
Olvasószolgálat
Zenetudományi és kottatári tájékoztatás
Intézménytörténeti tájékoztatás kutatók számára
5-ös szintű MTMT adminisztráció

Lőrinczi Zsófia, médiatáros
Médiatár, bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás – vizsgafilmek, vizsgák, vizsgaelőadások felvételei, Ódry Archívum fényképei)
Játékfilmekre vonatkozó, színháztudományi, illetve vizuális művészeti témájú, nyomtatott gyarapítási javaslatok összeállítása
Olvasószolgálat
Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
Színháztudományi és filmarchívumi, médiatári tájékoztatás
Könyvtárközi kölcsönzés, ODR ügyintézés
Ódry Archívum  képszerkesztés
A könyvtár közösségi oldalának fejlesztése, karbantartása
Vizuális megjelenéssel kapcsolatos feladatok
5-ös szintű MTMT adminisztráció

Gyakornokok

2017

Harangi István, gyakornok, BME OMIKK (2017 nyarán és őszén 80 órában)
Személynevek egységesítése, javítása

2018

Paola Piras, gyakornok Erasmus ösztöndíjjal, University of Cagliari (2018. április 12. – június 12.)
Kottatár leltározása
Juhász Gergely, gyakornok, ELTE BTK (2018 őszén 60 órában)
A korrepetitori kottaállomány elektronikus nyilvántartásának elkészítése

2019-2021

Solti Rebeka, gyakornok, ELTE BTK (2019 tavaszán 60 órában)
A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek kialakítása, a pinceraktárban elhelyezett, bekötött időszaki kiadványok elektronikus nyilvántartásának előkészítése
Várszegi Virág, gyakornok, ELTE BTK (2019 tavaszán 60 órában)
A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek kialakítása, a pinceraktárban elhelyezett, bekötött időszaki kiadványok elektronikus nyilvántartásának előkészítése
Schmelzer Norbert, gyakornok Soter-Line Oktatási Központ (2019 nyarán 150 órában)
RFID címkézés
Vajda Tímea, gyakornok, BME OMIKK (2019 nyarán és őszén)
A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek elkészítése, átvezetése az integrált könyvtári rendszerben
Tenczer Boróka, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
Kották analitikus leírása, VHS-1 – VHS-166 katalóguscédulák adatai alapján elektronikus nyilvántartás elkészítése
Grőb Diána Anett, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
O365 Stream-re feltöltött vizsgaelőadások nyilvántartásának ellenőrzése, korrekciója
Kolláth Sára, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
Személynevek egységesítése, javítása
Téglás Emma, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén és 2021 januárjában 45-45 órában)
novellaantológiák analitikus leírása

2022

Balla Boglárka, gyakornok, ELTE BTK (2022 tavaszán 60 órában)
A CD gyűjtemény leltározásának rögzítése és a bakelit állomány bibliográfiai rekordjainak előkészítése a Qulto integrált könyvtári rendszerben.

Közösségi szolgálatot végző diákok

Balogh Fruzsina, 2018
Kameniczky Máté, 2018-2020
Gulyás Enikő, 2021
Szabó Daniella Viktória, 2021
Kafka Klaudia, 2021
Rácz Gergő, 2021
Gulyás Csaba, 2021
Borbély Dénes, 2021
Secchi Rebeka, 2021
Pánczél Bence Tamás, 2021

Köszönjük Dr. Knorrné Csányi Zsuzsának és Jankovich-Bésán Katalinnak, a könyvtár egykori vezetőinek, hogy a munkánkat segítő tapasztalataikat szívesen megosztják velünk továbbra is!

Könyvtár

Vissza a Könyvtár kezdőoldalára