Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Munkatársak

Elérhetőségek

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Könyvtár, Kottatár és Médiatár

Takács Gabriella, könyvtárvezető

– Pályázat menedzsment, statisztikák, jelentések elkészítése
– Könyvtárinformatikai fejlesztések tervezése, könyvtári szolgáltatások építése
– Integrált könyvtári rendszer – hibajelzés, tesztelés
– Intézményközi kapcsolatok építése
– A könyvtár online elérhető felületeinek építése, karbantartása
– Gyakornokok, önkéntesek szervezése

– Médiatár – analitikus és csoportos leltárkönyv vezetése,
bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás – játékfilmek, Ódry Archívum fényképei)

– Olvasószolgálat, reklamációk, panaszok kezelése, késedelmes kölcsönzések adminisztrációja
– Könyvtárközi kölcsönzés, ODR ügyintézés
– Leltár, apasztás szervezése
Ódry Archívum – megrendelések intézése

Tomkiss Tamás, könyvtáros
– Könyvtár – analitikus és csoportos leltárkönyv vezetése,
bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás)

– Gyarapítás: rendelési javaslatok összegyűjtése, összeállítása
– Könyvtári adminisztráció – Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel
– Olvasószolgálat, irodalomtudományi tájékoztatás
– MTMT adminisztráció
– Könyvkiadással kapcsolatos feladatok összefogása egyetemi szinten
– Könyvtári programok szervezése
– A könyvtár közösségi oldalának építése

Zaránd-Megay Nóra, kottatáros
– Kottatár – analitikus és csoportos leltárkönyv vezetése,
bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás)

– Könyvtári adminisztráció – Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel, ODR pályázati ügyintézés, számlázással kapcsolatos adminisztráció, késedelmes olvasók értesítése
– Olvasószolgálat, késedelmes kölcsönzések adminisztrációja
– Intézménytörténeti tájékoztatás kutatók számára

Lőrinczi Zsófia, médiatáros
– Médiatár – analitikus és csoportos leltárkönyv vezetése,
bibliográfiai leírások elkészítése (kurrens és retrospektív feldolgozás, analitikus feltárás – vizsgafilmek, vizsgák, vizsgaelőadások felvételei, Ódry Archívum fényképei)

– Gyarapítás: könyvtári dokumentumok rendelése, KEF – folyóiratrendelés
– Könyvtári adminisztráció – Statisztikák, jelentések elkészítésében való részvétel, pályázati ügyintézés, számlázással kapcsolatos adminisztráció
– Olvasószolgálat, színháztudományi tájékoztás, késedelmes kölcsönzések adminisztrációja
– Könyvtárközi kölcsönzés, ODR ügyintézés
Ódry Archívum – képszerkesztés, megrendelések intézése
– A könyvtár közösségi oldalának fejlesztése, karbantartása
– Vizuális megjelenéssel kapcsolatos feladatok

Önkéntesek

Galaba Irén, önkéntes, a könyvtár volt feldolgozó könyvtárosa
Talmácsi Alexa, önkéntes (2017 szeptemberétől 2019 tavaszáig)

Gyakornokok

2017

Harangi István, gyakornok, BME OMIKK (2017 nyarán és őszén 80 órában)
– Személynevek egységesítése, javítása

2018

Paola Piras, gyakornok Erasmus ösztöndíjjal, University of Cagliari (2018. április 12. – június 12.)
– Kottatár leltározása
Juhász Gergely, gyakornok, ELTE BTK (2018 őszén 60 órában)
– A korrepetitori kottaállomány elektronikus nyilvántartásának elkészítése

2019

Solti Rebeka, gyakornok, ELTE BTK (2019 tavaszán 60 órában)
– A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek kialakítása, a pinceraktárban elhelyezett, bekötött időszaki kiadványok elektronikus nyilvántartásának előkészítése
Várszegi Virág, gyakornok, ELTE BTK (2019 tavaszán 60 órában)
– A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek kialakítása, a pinceraktárban elhelyezett, bekötött időszaki kiadványok elektronikus nyilvántartásának előkészítése
Schmelzer Norbert, gyakornok Soter-Line Oktatási Központ (2019 nyarán 150 órában)
– RFID címkézés
Vajda Tímea, gyakornok, BME OMIKK (2019 nyarán és őszén)
– A dedikált gyűjtemény új raktári jelzeteinek elkészítése, átvezetése az integrált könyvtári rendszerben
Tenczer Boróka, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
– Kották analitikus leírása, VHS-1 – VHS-166 katalóguscédulák adatai alapján elektronikus nyilvántartás elkészítése
Grőb Diána Anett, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
– O365 Stream-re feltöltött vizsgaelőadások nyilvántartásának ellenőrzése, korrekciója
Kolláth Sára, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 60 órában)
– Személynevek egységesítése, javítása
Téglás Emma, gyakornok, ELTE BTK (2019 őszén 45 órában)
– novellaantológiák analitikus leírása

Közösségi szolgálatot végző diákok

Balogh Fruzsina, 2018
Kameniczky Máté, 2018-19

Köszönjük Dr. Knorrné Csányi Zsuzsának és Jankovich-Bésán Katalinnak, a könyvtár egykori vezetőinek, hogy a munkánkat segítő tapasztalataikat szívesen megosztják velünk továbbra is!