Színházrendező - zenésszínház rendező

A felvételi vizsga a pályázótól kreatív gondolkodást, széles körű olvasottságot, irodalmi, színházi, filmes, zenei és képzőművészeti tájékozottságot igényel. A jelentkező olvasott művek és látott előadások elemzésével, valamint drámai szövegek színpadi megjelenítésének elméleti és gyakorlati elképzelésével bizonyíthatja felkészültségét. A végső elbírálás alapja színpadi jelenetek gyakorlati megrendezése.

1. forduló:

Írásbeli teszt (általános műveltség), elemzés, esszé (az önálló alkotói látásmód bizonyítása).

2. forduló (szóbeli):

Személyes bemutatkozás, az első forduló anyagainak megvitatása (önéletrajz, teszt), darabelemzés, előadói képességek bemutatása. A fordulóra a jelentkezőnek egy szabadon választott verssel és egy drámai monológgal kell készülnie.

3. forduló:

Rendezési gyakorlat.

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, annak kétszerese az összpontszám. Többletpont nem adható.

 

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.