Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Felvételi

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre

Tudományágak: Film- és videoművészet, Művészettudomány, Színházművészet

A jelentkezési benyújtása

A pályázati dokumentumokat 1 példányban papíron és elektronikus úton is be kell nyújtani.

Személyesen vagy postai úton: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 1088 Budapest, Vas u. 2/c.

E-mail: guban.ilona@szfe.hu A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2017

A felvételi eljárás díja: 7000 Ft

Bankszámlaszám: 10032000-01493270-01110009

Keretszám:10-16 fő

Jelentkezési időszak: 2017. április 30-ig

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

A dokumentumok letölthetőek az egyetem honlapjáról: www.szfe.hu / képzések / doktori iskola / szabályzatok, dokumentumok menüpont alatt.

 •  Jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév jelentkezés.pdf)
 • Szakmai életrajz (A beküldendő neve: Vezetéknév Keresztnév életrajz.pdf)
 • Doktori kutatási terv  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév kutterv.pdf)
 • PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév alkotás/publikáció.pdf)
 • A szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz) legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy “C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév nyelvvizsga.pdf   Több dokumentum esetén sorszámozni kérjük.)
 • A jelentkezési díj befizetését igazoló csekk vagy bizonylat másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév befizetés.pdf)
 • Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév ösztöndíj.pdf)
 • Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév oklevél.pdf)

A felvétel követelményei és feltételei:

 • DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél
 • PhD képzés esetén: bölcsészettudományi, művészettudományi képzésben szerzett (MA) oklevél
 • a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben “C”) típusú nyelvvizsga

Az értékelés szempontjai:

A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához. Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat.

A felvételi vizsga időpontja: előreláthatóan 2017. június-július

A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok az első tanévben félévente 190 000 Ft-ot fizetnek.

A Doktori Iskola rövid bemutatása

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996. óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2014-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet, valamint a művészettudomány legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.

Doktori képzési programok, témák

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA – Doctor of Liberal Arts) és a művészettudomány (PhD in Arts) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány,  illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A DLA program célja művészeti alkotás létrehozása, az alkotófolyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA-programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a kutatási probléma megadásával lehet jelentkezni. A PhD-in-Arts program célja művészettudományi kutatás lefolytatása és a kutatás nyomán a bölcsészettudományi normáknak megfelelő értekezés megírása. A PhD-in-Arts programra a színház- vagy filmművészeti tárgyú elméleti kutatás tervének leírásával jelentkeznek az érdeklődők.

A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak

(ld. www.szfe.hu/ képzések / doktori-iskola / felvételi oldalon a Doktori Iskola témahirdetések 2017 cím alatt, illetve a doktori.hu felületen).

A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA és PhD in Arts fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori komplex vizsga teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.