Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

M. Tóth Géza rektor beszámolója az új egyetemi épület terveiről október 19-én 10 órakor az Ódry Színpadon

A Színház- és Filmművészeti Egyetem valamennyi polgárának.

 

Közel egy éve, több munkatárssal közösen elkezdtük felmérni az egyetemünkön folyó képzéssel kapcsolatos ingatlan-infrastrukturális igényeket. Régóta körvonalazódó cél, hogy egyetemünk képzési helyszíneinek széttagoltságát megszüntessük, és új, funkciójában az SZFE működési sajátosságaihoz tervezett, a jelenleginél nagyságrenddel modernebb, jól felszerelt, az egyetem hagyományaihoz és rangjához méltóbb épületben/egyetemi campusban folytassuk munkánkat.

 

Az igények összegyűjtése után elkészíttettünk egy építészeti tanulmánytervet, amelyet múlt héten bemutattunk a fenntartó minisztérium és a VIII. kerület képviselőinek. Most szeretném az SZFE széleskörű nyilvánossága számára is bemutatni az építészeti terveket, és szeretnék beszámolni a fenntartóval folytatott tárgyalások eddigi eredményeiről. A bemutatón lehetőség lesz arra, hogy minden résztvevő megtegye észrevételeit és javaslatait a tervekkel kapcsolatban.