DLA képzés, PhD képzés, habilitáció

DLA képzés

A négyéves DLA-képzésre olyan egyetemi mesterdiplomával rendelkező alkotók, kutatók jelentkezhetnek, akik a színház-, film- és videóművészet, valamint a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói munkát.

A képzés nyolc félévből áll és két részre tagolódik. Az első négy félév a “képzési és kutatási szakasz”, amely komplex vizsgával zárul. A komplex vizsgát követő négy félév a “kutatási és disszertációs szakasz”, amelynek célja a disszertáció elkészítése és a fokozat megszerzése.

A képzés a program tantervében meghatározott kötelező és választott tantárgyak elméleti előadásainak meghallgatásából, az előírt feladatok elvégzéséből, a vizsgák sikeres letételéből és a szükséges kreditek megszerzéséből áll. A nyolc féléves képzésben 240 kreditet kell megszerezni.

A Doktori Iskola hallgatóinak komplex képzésében helyet kap a színház-, a mozgókép- és filmművészet elméleti és történeti megközelítése, valamint a klasszikus és kortárs művelődés- és kultúrtörténeti kontextus oktatása is. Az elméleti és a gyakorlati alkotói gondolkodást igénylő ismeretek elsajátítása mellett a kortárs kultúra szempontjából elengedhetetlen szakterületek is a képzés részei. A képzés négy éve alatt az alkotói, kutatói munkát témavezető segíti, emellett a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra és alkotói, illetve kutatói műhelymunkára is. A doktoranduszok a képzés során oktatásmódszertani tudásra is szert tesznek, ezáltal is biztosítva egyetemünk oktatói utánpótlását.

A DLA-képzés zárásaként a hallgató önálló, magas fokú mesterségbeli tudást bizonyító műalkotást és egy azt kísérő értekezést hoz létre. Az értekezésnek az alkotás létrehozását eredményező alkotói folyamat, illetve az annak során alkalmazott kutatások és kísérletek bemutatását kell tartalmaznia.

A fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a komplex vizsga teljesítése, majd a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

PhD képzés

A négyéves PhD-képzésre olyan egyetemi mesterdiplomával rendelkező kutatók, alkotók fogadhatóak be, akiknek mestervégzettsége megfelel a Doktori Iskola szakterületeinek.

A képzés nyolc félévből áll és két részre tagolódik. Az első négy félév a “képzési és kutatási szakasz”, amely komplex vizsgával zárul. A komplex vizsgát követő négy félév a “kutatási és disszertációs szakasz”, amelynek célja a disszertáció elkészítése és a fokozat megszerzése.

A képzés a program tantervében meghatározott kötelező és választott tantárgyak elméleti előadásainak meghallgatásából, az előírt feladatok elvégzéséből, a vizsgák sikeres letételéből és a szükséges kreditek megszerzéséből áll. A nyolc féléves képzésben 240 kreditet kell megszerezni.

A Doktori Iskola hallgatóinak komplex képzésében helyet kap a színház-, a mozgókép- és filmművészet elméleti és történeti megközelítése, valamint a klasszikus és kortárs művelődés- és kultúrtörténeti kontextus oktatása is. Az elméleti tudás, illetve a tudományos íráskészség és kommunikáció és a kutatásmódszertan gyakorlati ismereteinek elsajátítása mellett a kortárs kultúra szempontjából elengedhetetlen szakterületek is a képzés részei. A képzés négy éve alatt a kutatói munkát témavezető segíti, emellett a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szemináriumjellegű konzultációra és alkotói, illetve kutatói műhelymunkára is. A doktoranduszok a képzés során oktatásmódszertani tudásra is szert tesznek, ezáltal is biztosítva egyetemünk oktatói utánpótlását.

A művészettudományi doktori fokozat megszerzésének módja egy doktori értekezés elkészítése, amellyel a jelölt bizonyítja, hogy a terület hazai és nemzetközi szakirodalmának ismeretében képes önállóan, innovatív módon és kritikailag tárgyalni művészeti jelenségeket, illetve készen áll a művészettudomány területén a további kutatói és publikációs-tudománykommunikációs munkára. A fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a komplex vizsga teljesítése, majd a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

Habilitáció

Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzen doktori fokozattal és habilitációval. A habilitált doktor címet az szerezheti meg, aki a doktori fokozatának megfelelő tudomány-/művészeti ágban magas szintű tudományos/alkotói tevékenységet folytat, ezt pedig rangos fesztiválok, díjak, a szakterületen mértékadónak elismert folyóiratokban megjelent tanulmányok igazolják. Emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi művészeti és/vagy tudományos rendezvényeken.

A habilitációs pályázati anyag benyújtását és elbírálását követően a jelölt szakmai és tudományos előadás keretében magyar nyelven és egy szabadon tartott idegen nyelvű összefoglalóban kell, hogy ismertesse alkotói/tudományos munkásságának legfőbb eredményeit.

A habilitált doktor cím az Egyetem által az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése alapján kiadott oklevélben megjelölt tudomány-/művészeti ágra szól.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen az alábbi tudomány/művészeti ágakban kerülhet sor habilitációs eljárás lefolytatására:

Színházművészet
Film- és videóművészet
Művészettudomány

Doktori Iskola

Vissza a Doktori Iskola kezdőoldalára