AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNYT VETT ÁT AZ SZFE

2023 március 24., péntek 11:28.
Share

A Színház- és Filmművészeti Egyetem átvette a 2025. december 31-ig szóló Akkreditációs Tanúsítványát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól.

A MAB Látogató Bizottsága retrospektív vizsgálatot folytatott le 2015-2021 közötti időszakra vonatkozóan, így az kiterjedt a modellváltás előtti és utáni időszakra. Az eljárás során az SZFE 2022. év I. negyedévében elkészítette az Egyetem működésének és a minőségbiztosítási rendszerének részletes bemutatását tartalmazó önértékelő jelentését, amelynek vizsgálatával Látogató Bizottságot bízott meg a MAB. A Látogató Bizottság a COVID-19 járványhelyzetre tekintettel online folytatta le a vizsgálatot, két napon át zajlottak az interjúk és a beszélgetések a vezetőkkel, oktatókkal, dolgozókkal, hallgatókkal, hogy megismerjék az egyetemen zajló munkát és a folyamatokat.

A Látogató Bizottság az egyetemi önértékelés és a látogatás tapasztalatai alapján elkészítette jelentését, amelyet a MAB Testülete elfogadott. A kiállított Akkreditációs Tanúsítványt az Egyetem képviseletében, ünnepélyes keretek között Dr. Antal Zsolt oktatásfejlesztési és tudományos rektorhelyettes vette át a MAB márciusi konferenciáján.  A tanúsítvány bizonyítéka annak, hogy az Egyetem szabályszerűen és a felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelelve működik.

Az Egyetem elkötelezett a minőségirányítási rendszerének további fejlesztése mellet, ezért a MAB által tett javaslatokkal összefüggésben intézkedési tervet készített, melyben szereplő feladatokat teljeskörűen beépíti mindennapos működésébe. Az egyetemi működés minden eleme ? így a minőségirányítás és a minőségbiztosítás is ? a magas színvonalú oktatás és tehetséggondozás érdekeit szolgálja, az SZFE számára a hallgatók elégedettsége a legfontosabb cél.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) konferenciáján Dr. Antal Zsolt oktatási és tudományos rektorhelyettes átvette az egyetem akkreditációját igazoló tanúsítványt Prof. Dr. Csépe Valériától, a MAB elnökétől.

A MAB hivatalosan is akkreditálta a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Az akkreditációs eljárás célja a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (ESG 2015) szerinti működésének vizsgálata és hitelesítése, annak igazolása, hogy egy felsőoktatási intézmény az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) szerint folytatja tevékenységét, minőségbiztosítási rendszere folyamatosan nyomon követi, értékeli a normáknak való megfelelést, és aktívan közreműködik az értékelés eredményei alapján a megvalósítást segítő intézkedések, folyamatok kidolgozásában.