"Köszönj a portásnak! avagy hogyan éld túl az SZFE-t - Használati útmutató kezdőknek" Zilahy Tamás köszöntötte a gólyákat

B. Török Fruzsina
2023 augusztus 22., kedd 11:13.
Share

Zilahy Tamás az SZFE film- és televíziórendező, valamint televíziós műsorkészítő szak osztályfőnöke a “Köszönj a portásnak, avagy hogyan éld túl az SZFE-t – Használati útmutató kezdőknek” című előadásával köszöntötte az új hallgatókat a debreceni Nyári Akadémia egyik szakmai programjának keretében. A zsúfolásig megtelt teremben egy gombostűt sem lehetett leejteni.

A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkád mellett, akármit is szól ahhoz a világ. Nem csak az alkotáshoz kell erő: műved megítéléséhez is. Maradj szigorú műveddel szemben, mint amilyen a világ valaha is lehet!

Márai Sándor

 

Néhány gondolat az előadásból, a teljesség igénye nélkül.

Az első kérdések

“Miért vannak itt? Mire kíváncsiak?

Mit mutat a belső mérőműszer, az az indikátor, amelyet nem lehet befolyásolni, legfeljebb a mérés eredményét titkolhatják ideig-óráig maguk előtt. Mit mutat a tudatosság-skálán a mutató. Mennyi volt az elszántság, mennyi a kalandvágy? Mennyi volt a szerencse, mennyi a felkészültség, megdolgozottság, hogy felvételt nyertek? Legyenek őszinték magukhoz. Ki tudta, amikor felvételizett, hogy kinek az osztályába aspirál?

Utánanéztek-e? Érdeklődtek-e vagy mindegy volt? Tudták-e, ismerték-e azt a személyességet, amely ezt az egyetemet áthatja, jellemzi, sok másiktól erősen megkülönbözteti? Ha tudták, miért nem volt fontos a személy? A választ ki-ki adja meg maga. Egy biztos, most már az osztályvezető tanár(ok) személye adott, velük (is) kell megtanulni együttműködni, szót érteni, a kommunikációs csatornákat tisztán, átjárhatóan tartani. Azok bedugulása egyszerre lehet hangulat- és teljesítményrontó, fék, akadály, a kudarchoz vezető egyre szélesebb ösvény.”

SZFE – meghatározás

Kicsi, átlátható, családias, intenzív, dinamikus, sokszínű, humánus, hallgatóközpontú, tehetségorientált, konfrontálódni tudó, felkészítő.

Különleges hely az SZFE. Egyszerre laza és egyszerre következetesen kemény és munkás. Kemény hely ez azok számára, akik eltökéltek és komolyan gondolják, hiszen a művészet “csinálás” is munka, szabályai, belső rendje, szigorú szerkezete van, ez adja erejét, méltóságát, szépségét. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e a művészetet oktatni. Most rólunk, a gyakorlatot oktatókról beszélnék, akik nem biztos, hogy többet tudunk hallgatóinknál. Sokat tanulunk tőlük. Persze értsék jól, az a pár hónap tapasztalati különbség, azért még sokáig felénk billenti a mérleg nyelvét. És többet tudunk arról a pár szabályról is, ami viszonylag gyorsan átadható, de onnan már a szorgalmon és tehetségen alapuló párbeszéd következik. Ehhez a folyamatos kommunikációra való készség, nyitott fül és lélek szükséges.

Ebből következően rendpárti vagyok. Ez némiképpen következik a foglalkozásomból (rend, rendező) és mesterségünk alapvető, meghatározó szabályaiból. Ugyanis az eredményért, a repülés szabadságáért, a szabályok megtanulásával és kezdeti betartásával fizetünk, hogy aztán legyen mit negligálni, felrúgni, figyelmen kívül hagyni, a tehetség vezérelte új szabályokat alkotni.  

Az SZFE hitvallása

Az Egyetem egyik legfontosabb küldetése és – ha szabad azt mondani – filozófiája: a szoros Mester – Tanítvány viszony. De mit is jelent közelebbről a mester-tanítvány viszony? Közelséget, szakmai intimitást, átláthatóságot oda-vissza, sok konfrontációt.

Mire van szükség a viszony működtetéséhez? Nyitottságra, kíváncsiságra, őszinteségre, higgadtságra, bölcsességre, elfogadásra, megértésre, adott esetben megbocsájtásra is.

Mi a munkahelyünk, mi a munkáink céltáblája? A világ. Mi a munkaeszközünk? Saját pszichénk, érzékenységünk, kultúránk. És az ember, aki ránk bízza magát, sorsát, örömét, sokszor az egész életét. Munkánk során minden pillanatban velünk van az egyéni döntés felelősségének terhe és öröme is. Magányos utak ezek, színháziak és mozgóképkészítők részére egyaránt. Ez a rendezőkre fokozottan igaz, amely a világ egyik legmagányosabb foglalkozása, terheit fokozza, hogy a munkavégzés közösségben történik.

Minden ember, akit Isten szerepre jelöl ki, magányos. A szerep mindig teljes magányt, kietlen egyedüllétet követel. Minden ember, aki vállalja az emberek ügyét, kénytelen vállalni a magányt is. /Márai Sándor/

 

Verbális és mozgóképi fogalmazás

A mozgókép, miként a beszéd is becsületbeli ügy. Mit mondunk, hogy mondjuk, miként fogalmazunk ? mind rólunk beszél, rólunk ad hírt. Hogyan beszélünk a filmen, miként szolgájuk a dramaturgiát, hogyan rajzoljuk meg a színpadon egy szereplő karakterét, milyen képeket komponálunk- ezek is mi vagyunk. Emberi és szakmai hírünk, már itt az Egyetemen elkezdődik, felelősek vagyunk érte.

Az SZFE egy iskola, itt nem kell tökéleteset alkotni, hibázni lehet és szükséges. Közös a tanulsága. Ugyanakkor a tanár legnagyobb elismerése és kitüntetése, a hallgató sikere, ebben vagyunk érdekeltek. A kudarc közös, sokszor inkább az oktatóé, a siker mindig a hallgatóé. Így fair.

De! Ha a hallgató a neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesít, és ezt sorozatosan teszi, akkor felmerül a kérdés, akarja-e ezt igazán, van-e helye az SZFE-n és választott szakmájában.  

A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkád mellett, akármit is szól ahhoz a világ. Nem csak az alkotáshoz kell erő: műved megítéléshez is. Maradj szigorú műveddel szemben, mint amilyen a világ valaha is lehet! /Márai Sándor/

A vizsga

Sokszor fordul elő, hogy ugyanarról a műről két homlokegyenest ellentétes vélemény hangzik el. Melyiknek higgyek? Nyilván a kedvezőbbnek, hiszen az lát engem jól. Óva intek ettől mindenkit, ez nem tanárnépszerűsítő verseny, hanem szakmai párbeszéd. Lefolytatásához és befogadásához szakmai alázat szükséges.

Sokszor merül fel az oktatói kérés, mondjunk bírálatot egymás produktumáról. Már jön is a legmegúszósabb mondat: NEKEM TETSZETT. Ennyi, nem több. Közben meg elmarad az elemezni tudás iránti vágy, nem tudunk, vagy ami még rosszabb, nem akarunk semmi nekünk felróhatót mondani a másik munkájáról. Kialakul egy kimondatlan vélemény-adok-veszek, egy piac, tehát inkább csak jót mondok. Fontos lenne, hogy legyen jól artikulált, lényegre, pontosságra törő véleményünk, amit indoklásokkal övezve tudunk megfogalmazni, meg akarunk és tudunk védeni, tudjuk állni az esetleg kedvezőtlen kritikát is, felvértezve magunkat a később oly fontos ütésállóságra.

Az SZFE osztály (én és a többiek)

Az SZFE osztály nem gimnáziumi osztály. Kevesebb és több is. Van amelyikben mindössze két hallgató tanul, és van amelyikben tizenkettő. A közös: a mindennapi egymásrautaltság, színpadon, forgatáson, próbákon, egyéni és közös feladatok során,

Egymással legyenek szolidárisak, segítők, de ne feledkezzenek meg magukról, a maguk egyéni és bátor hangjának folyamatos kereséséről, mihamarabbi megtalálásáról.

Legyen a párbeszédben és a teljesítésben is paritás. Ugyanis nem csak a hallgató teljesít, a tanár is. Jelenléttel, felkészültséggel, felkészüléssel, folyamatos rendelkezésre állással. Így lesz érvényes és eredményes a párbeszéd. Ezt a kétoldalú adogatást nem célszerű bármilyen oknál fogva egyoldalúvá egyszerűsíteni, mert akkor a labdák a semmibe pattognak el, és bekövetkezik mindkét oldal elmagányosodása.

Tanuljanak, beszélgessenek, olvassanak, legyenek feketeöves kultúrafogyasztók és felhasználók. Ismerjék a társművészeteket, akarjanak színházban, moziban, tárlaton, hangversenyteremben otthon lenni.

Az SZFE-s osztály hallgatója, ha kilép a campusról, akkor is SZFE-s marad, készül a másnapi órákra, szöveget tanul, forgatókönyvet, esszét, elemzést ír, segít az osztálytársak forgatásán.

Ahogy Várkonyi Zoltán, a Vígszínház egykori igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Főiskola valahai rektora, a televíziós képzés beindítója, színész és rendező mondta, ő akkor is dolgozik, amikor sétál. Tegyék ezt Önök is. Sétáljanak. Tegyenek hosszú külső és belső sétákat, amelyek olvasmányokkal, zenével, színházzal, társművészetekkel kísértek, keressék és találják meg saját útjukat, senkihez se hasonlítható személyiségüket, de arra vigyázzanak, hogy az előszobában sose találkozzanak saját szobrukkal.

Ki vagyok én?

Ha már ejtettünk szót a személyiség híréről, erejéről, amely az SZFE küszöbének átlépésével kezdődik, rajzoljuk meg a magunk profilját, amely alkalmas lehet arra, hogy egy nemzetközi elfogatóparancs alapján kézrekeríthetők legyünk: elhivatott, felkészült, kreatív, olvasott, humanista, tájékozott, széles látókörű, jó ízlésű, empatikus, kultúrafogyasztó, őszinte, elemző, önreflexív.

És, hogy mindezek a tündéri tulajdonságok miben különböznek egy kiváló cipőfelsőrész-készítőtől? Mindössze abban, hogy egész aktív életünket színpad-, kamera-, vászon- és képernyőközelben töltjük, akár játszunk, akár rendezünk, szerkesztünk, írunk, fotografálunk, hangot rögzítünk, vágunk vagy gyártást szervezünk.

És meg is fogadjuk?

Én, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz hű leszek, törvényeit betartom.

Minden erőmmel arra törekszem, hogy tanulmányaimat eredményesen végezzem, méltó legyek választott hivatásomhoz, nemzeti kultúránk nagyjainak örökségéhez.

A művészi pálya iránti alázattal és odaadással készülök arra, hogy tehetségemmel és tudásommal az egyetemes emberi értékeket, és a magyar kultúra felvirágoztatását szolgáljam.

Isten engem úgy segéljen!

És végül?

Hamlet mondja Rosenckrantznak és Guildensternnek  

Mily remekmű az ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja, mozdulata mily kifejező és bámulatos! Működésre mily hasonló angyalhoz! Belátásra mily hasonló egy istenséghez! A világ ékessége!

Ne feledkezzünk meg erről soha!

Egyéb hírek

Díjat nyert Washingtonban az SZFE doktorandusza, Dobri Dániel

Dobri Dánielnek, az LFZE és az SZFE együttműködésében létrehozott alkalmazott zeneszerzés szak oktatójának Halmazállapot-változások (States of Matter) című hegedű-cselló-zongora trióját mutatták be Washingtonban az Art Music Society 2024-25-ös évadában. A művet az amerikai kamarazenei egyesület zeneszerző versenyének díjazott darabjaként 27 ország 165 jelentkezője közül választották ki.

Gellért Dorottya „friss csillag” lesz

A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál két éve hozta létre a Friss Csillag programot, amellyel sokoldalú pályakezdő színészekre kívánják felhívni a figyelmet. Nagy Katica, Váradi Gergely, Tóth Zsófia és Babinchak Atanáz után Gellért Dorottya is Friss Csillag lesz.

SZFE-s hallgató a Carmen címszerepében az Operettszínházban

Áprilisban mutatja be a Budapesti Operettszínház Frank Wildhorn Carmen című musicaljét. A Carment hármas szereposztásban – Nádasi Veronikával, Dancs Annamarival és a címszerepben Lipics Franciskával – láthatja a közönség. A bemutatók időpontja: április 19., 20. és 21.

A magyar nyelv hete a Nemzeti Színházban

A Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelye, a Nemzeti Színház, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem az 57. magyar nyelv hete alkalmából nyitóünnepséget szervezett a Nemzeti Színházban április 16-án.

Gilberto Conti brazil bábszínművész workshopja

2024. április 5-én és 6-án Gilberto Conti érkezett az egyetemünkre egy tízórás workshoppal. A kétnapos kurzus célja az volt, hogy a bábszínész és bábrendező osztályok betekintést nyerhessenek a papírmaszkok spirituális világába. Kiss Dorina másodéves bábrendező szakos hallgatónk beszámolója.

Bodrogi Gyula 90

„Az én színházam humanista. Embertől emberig tart.” 90 éves az ország egyik legnépszerűbb színésze, Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Nemzet Színésze.

Amikor a politika szétszakítja a szerelmeseket

Május 26-án vetítik az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című filmet a Duna TV-n, amelynek középpontjában egy igaz történet áll.

SZFE-s hallgatók az Irie Maffia új klipjében

Az Irie Maffia márciusban jelentette meg Mellettem című új kiadványát, ami több szempontból is formabontó a zenekar életében.
Több betöltése Több betöltése