Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Pályázati felhívás

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Programtól a magyarországi neo-avantgárd színház- és filmművészet pedagógiai aktivitásának rekonstruálására. A támogatás lehetővé teszi, hogy az SZFE e témakörben pályázatot írjon ki alapszakos, mesterszakos és doktori képzésben résztvevő hallgatói számára.


 

 

Odaítélhető ösztöndíjak száma: 10 darab.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap.
A ösztöndíj havi összege: 48000Ft, amelynek fejében a hallgató szerződésben rögzített feltételek szerint részt vesz az egyetem kutatásaiban.

 

A jelentkezőknek pályaművet kell készíteni, amely valamilyen formában elemzi, feldolgozza, átírja vagy dekonstruálja a magyar színház- és filmtörténet valamely 60-as, 70-es, 80-as évek beli neo-avantgárd alkotását, ideáját, mozgalmát, irányzatát, aspektusát. A pályamű formája szabadon választható. A javasolt formák:

  • rövid (7000 és 10000 karakter közötti) esszé,
  • részletes kutatási terv
  • szabad formájú alkotás (forgatókönyv, videófilm, installáció-terv stb.) a pályázat témájához kapcsolódva.

 

A pályázathoz ezen kívül csatolandó:

  • motivációs levél
  • az osztályfőnök támogató ajánlása

További feltétel: két, jeles átlaggal lezárt félév.

 

A pályázat elbírálásakor a kreativitást, a kutatói kíváncsiságot, az elmélyült munkát és a korszak iránti affinitást értékeljük.

 

A pályázat beadási határideje 2012. február 20. hétfő 16 óra.

 

A pályázat papíralapú formáját az SZFE Doktori Irodájába (Budapest, 1088, Vas utca 2/d, I. emelet 108-as szoba), elektronikus változatát a doktori@szfe.hu címre kell eljuttatni. Határidő után beérkező vagy hiányos pályázatokat nem értékelünk.

 

A pályázatról további információkat a projekt szakmai vezetője, Jákfalvi Magdolna ad. (jakfalvi.magdolna@szfe.hu)

 

Orientáló irodalom:
 

  • Deréky Pál és Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. ("Aktuális avantgárd 3.") Ráció Kiadó, Budapest, 2004.
  • Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve, Műcsarnok – Balázs Béla Stúdió, 2009.
  • Müllner András: Nyelvek karnevalizációja a neoavantgárd művészetben. 1966 – Az első magyarországi happening (Dánél Mónikával közösen), in Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 549-563.
  • Schuller Gabriella: Najmányi László és a Kovács István Stúdió. A magyar neoavantgarde hangjai. http://balkon.c3.hu/2007/2007_6/01najmanyi.html
  • Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984, Budapest, ÚMK, 2007.

A projekt a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0031 „Az SZFE Doktori Iskola fejlesztése és aktív integrálása az európai mesterképzési programokba” megnevezésű pályázat keretében valósul meg.