Oktatott tantárgyak

Jogi alapismeretek, kötelmi jog