Oktatott tantárgyak

Dramaturgia a társművészetekben
Dramaturgiai gyakorlatok
Film- és médiatörténet
Filmtörténet
Műelemzés