Oktatott tantárgyak

Művészi beszéd, szövegértés
Beszédtechnika/logopédia