Vidáné Szent-Ivány Kinga

Díjak: Harangozó Gyula-díj, Táncoktatásért-díj

Oktatott tantárgyak

Egyetemes és magyar tánctörténet
Mozgás