SZÍNÉSZ (RÉGI, 3 ÉVES) (1916-1919)

HALLGATÓK

Beleznay (Breselmayer) Erzsi

Bónis László

Csia Sándor

Engel Sári

Klaniczay Gyula

Kurczer Erzsi

Lőrincz Kornélia

Márk Margit

Mihályfi László

Molnár Dezső

Spettl Ilona

Takács Klára