Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

PÁLYÁZATOK, ÖSZTÖNDÍJAK

Pályázati felhívás

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZHATNAK HALLGATÓINK

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló eredményt nyújtó hallgatói részére.

Intézményünknek a rögzített statisztikai közlés szerint 2 fő pályázó felterjesztésére van lehetősége. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. A felsőoktatási ösztöndíjra a Színház- és Filmművészeti Egyetem államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik korábban, vagy jelenlegi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, illetve a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj benyújtásával kapcsolatos fontosabb határidők:

  1. a kérvény leadásának határideje: 2022.07.11.
  2. a hiánypótlási határidő: 2022.07.14.

A pályázatot a megadott határidőig Gál Enikő oktatástámogatási igazgatóhelyettes részére kell megküldeni.

E-mail: gal.eniko@szfe.hu
Telefon: 06 1/551-5743

További tudnivalók és a pályázati lap itt találhatók.

Drámapályázat Szent-Györgyi Albertről a Szegedi Tudományegyetem centenáriumi éve alkalmából

A pályázat kiírója:
Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviselője: Prof. Dr. Rovó László rektor
Kapcsolattartó: Tajti Gabriella irodavezető (+ 36 62 544 045)

A pályázat célja:
A Szegedi Tudományegyetem a 2021-2022-es tanévben ünnepli alapítása 440., Szegedre kerülése 100. jubileumát, és megemlékezik Szent-Györgyi Albert Nobel-díja átadásának 85. évfordulójáról.
Az egyetem a „440 éve az oktatás és tudomány szolgálatában, 100 éve Szeged és a régió fejlődéséért” mottó jegyében, történetéhez, rangjához, szellemiségéhez méltó irodalmi mű/dráma megalkotására hirdeti meg nyílt pályázatát.
Olyan műveket várunk, amelyek a Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert életének, szegedi tartózkodásának, tevékenységének állítanak emléket, és megjelenítik az egyetem korabeli társadalmi környezetét. A művek ezen felül korhűen ábrázolják Klebelsberg Kuno egyetemalapító szerepét, kapcsolatát Szent-Györgyivel.

A pályázati feltételek:
Pályázni lehet minden egyéb műfaji megkötés nélkül olyan saját, egyéni, eredeti jellegű, magyar nyelvű, prózai vagy zenés színpadi művekkel, amelyek még nem jelentek meg nyomtatásban vagy valamely digitális platformon, amelyeket nem mutattak be színpadon, nem nyertek díjat korábbi pályázatokon és felhasználási jogával, így különösen annak terjesztési, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre vonatkozó jogával más harmadik személy nem rendelkezik. Pályázhat bármely természetes személy, belföldről és a határon túlról, tekintet nélkül állampolgárságára, tartózkodási helyére vagy életkorára.
Egy szerző csak egy pályaművel pályázhat.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályaművet kizárólag postai úton lehet megküldeni, borítékba helyezve, papíralapon.
A pályázat jeligés. A szerző nevét, elérhetőségét (postacím, telefonszám, e-mail cím) külön zárt borítékban kérjük mellékelni.
A pályázatokat „Drámapályázat” feliratú postai küldeményként kérjük a postacímre eljuttatni.
Postacím: Szegedi Tudományegyetem Kulturális Iroda, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
A pályázat beküldésének határideje: 2022. október 1.
A postabélyegző legkésőbbi dátuma: 2022. október 1.

A pályázat díjazása:
A legjobbnak ítélt három pályamű díjazásban részesül:
I. 3.000.000 Ft
II. 1.500.000 Ft
III. 1.000.000 Ft
A díjazott pályázatok anyagának felhasználására a Szegedi Tudományegyetem teljes, időben és területileg nem korlátozott kizárólagos felhasználási jogot szerez.

A pályázat elbírálása, eredményhirdetés:
A pályázatot a kiírók által felkért szakértői zsűri bírálja el: Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora; Barnák László főigazgató (Szegedi Nemzeti Színház); Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus, főszerkesztő (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, revizoronline); Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke; Lőkös Ildikó dramaturg (Játékszín)

Eredményhirdetés: 2022. november 11-én, az Egyetem Napján.

A pályázat benyújtásával a Pályázó jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.
A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalon érhető el:
https://u-szeged.hu/download.php?docID=127696

Kedves Hallgatóink!

Megjelent a 2022/2023.tanév ÚNKP Program pályázati kiírása, amelyre 2022.05.02. és 2022.06.02. között nyújthatják be pályázataikat a gal.eniko@szfe.hu e-mail címre.

Az alábbi linken megtalálják a pályázati kiírásokat és a programhoz kapcsolódó pályázati feltételeket pályázattípusonként.

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok

Felmerülő kérdésekkel kérjük, Gál Enikőt keressék munkanapokon 8-17 óra között a gal.eniko@szfe.hu e-mail címen, vagy telefonon (061)551-5743.