Dokumentumfilm-rendező művész

Képzési szint: mesterképzés
Munkarend: nappali
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges finanszírozás
Képzési idő (félév): 4
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 950 000 Ft

Általános ismertető

A Dokumentumfilm-rendező művész mesterképzési szakra olyan diplomások jelentkezhetnek, akik megfelelő filmes képzésben részesültek, és korábban megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikra alapozva szeretnék tovább mélyíteni tudásukat. A képzés célja, hogy a hallgatók autonóm alkotókká váljanak, képesek legyenek egyéni, magas színvonalú művészi alkotások létrehozására.

A kis létszámú képzés (6-8 hallgató) segíti a diákok személyre szabott szakmai és művészi előmenetelét.

A 4 féléves mesterképzés tanári karát meghatározóan aktív és elismert filmkészítők és elméleti szakemberek alkotják. A képzés középpontjában – az egyetem hagyományainak megfelelően – a gyakorlati munka áll. Alapvető cél, hogy az egyre összetettebb feladatok során lépésről lépésre fejlődjön a hallgatók szakmai hozzáértése, szociális érzékenysége és művészi látásmódja. A legrátermettebbek a képzés végére megtalálják egyéni kifejezésmódjukat.

A képzés színvonalát emelik a vetítésekkel egybekötött alkotói kurzusok, amelyeken nemzetközileg is ismert és elismert rendezők beszélnek tapasztalataikról, egyéni módszereikről. A terepmunkák során az egyetem operatőr hallgatóival együtt készítenek filmeket. Az együttműködés az oktatás más területeire is kiterjed.

A végzett hallgatók alkalmasak lesznek a hazai, illetve nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva igényes dokumentumfilmek létrehozására, megszerzett tudásuk képessé teszi őket a filmes, televíziós és egyéb mozgóképes területeken minőségi munkák elvégzésére, illetve a mozgókép kultúra oktatására és terjesztésére.

Végzett hallgatóink közül többen jelentős hazai és nemzetközi fesztivál-sikereket értek el. Diplomájuk megszerzése után sokan az SZFE Doktori Iskolájában folytatják tanulmányaikat.

A képzésre bármely BA-végzettséggel lehet jelentkezni – ugyanakkor a felvételi folyamat során a jelentkezőknek bizonyítaniuk kell középszintű filmes felkészültségüket és a pálya iránti elhivatottságukat.

A felvett hallgatók becsatlakoznak a Színház- és Filmművészeti Egyetem vérkeringésébe és aktív tagjává válnak a filmes, színházi és televíziós alkotóközösségnek.

Felvételi vizsgák

1. forduló

A megírandó teszt az alapműveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot a közéleti kérdésektől a történelmi, irodalmi, zenei, filmtörténeti ismeretekig.

2. forduló

a) A kapott feladat alapján készült, saját maguk által írt dokumentumfilmterv bemutatását a Felvételi Bizottsággal való konzultáció követi. A felvételizőknek a filmtervből forgatókönyvet kell írniuk.

b) A Felvételi Bizottság értékeli és a felvételizővel együtt véglegesíti a megírt forgatókönyveket.

3. forduló

A továbbjutó felvételizők az elfogadott forgatókönyvekből filmet készítenek. A jelentkező bemutatja az elkészített dokumentumfilmet, amelyet a Felvételi Bizottság értékel.

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.