Drámainstruktor - művészeti szervező specializáció

Képzési szint: alapképzés
Munkarend: nappali
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges
Képzési idő: 6 félév
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 350.000 Ft

A képzés önköltséges finanszírozási formában is indul.

Az intézmény képzési sajátosságairól a Németh Antal Drámaelméleti Intézettől kaphat tájékoztatást.

A drámainstruktor művészeti szervezetekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein dramatikus tevékenységet, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló eseményeket tervező, szervező és megvalósító művészetközvetítő szakember.

Magyarországon a színházi nevelés hagyománya rendkívül gazdag, gyakorlata nemzetközi összevetésben is kiemelkedően sokszínű. Az utóbbi években a terület iránti érdeklődés robbanásszerűen nőtt, a kőszínházi és független alkotói körökben egyaránt a szakmai elhivatottság egyfajta mércéjévé vált a színházi formákat használó, meghatározott nevelési célokat (pl. egyéni készségfejlesztést, közösségi problémák csoportos feldolgozását, művészeti alkotások értő befogadását) követő tevékenység. A gyakorlatorientált képzésre társadalmi érzékenységgel bíró, kiemelkedő kommunikációs készségű, a közös gondolkodás és alkotás iránt nyitott fiatalok jelentkezését várjuk.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2024. április 19. és június 28. között tartja.

Minden jelentkező személyre szóló értesítést is kap a saját vizsganapjáról. Amennyiben 2024. április 14-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatástámogatási Igazgatóságon Gyarmati Viktóriához a gyarmati.viktoria@szfe.hu e-mail címen.

A felvételi vizsga kettő fordulóból áll.

I. forduló:
Írásbeli teszt

II. forduló:
gyakorlati vizsga

Képzéseinket állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük, a felvételi követelmény minden esetben azonos. Magyarország vagy EGT tagállamok állampolgárai 12 féléven keresztül jogosultak Magyarországon állami ösztöndíjas képzésben részt venni. A kívánt finanszírozási formát a felvételi jelentkezés során kell megjelölni. Amennyiben mindkét finanszírozási formát megjelölte, a sorrend a mérvadó.

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.