Drámainstruktor - színjátékos specializáció

Képzési szint: alapképzés
Munkarend: levelező
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges finanszírozás
Képzési idő (félév): 6
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 350 000 Ft

Általános ismertető

Drámainstruktorok elméleti és gyakorlati képzése, akik művészeti intézményekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein képesek dramatikus tevékenységet végezni, illetve képesek a színházi munkaformákat is magukban foglaló művészetközvetítő események tervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

A Drámainstruktor színjátékos specializáció célja a fentiek mellett olyan szakemberek képzése, akik képesek színházaknál, filmekben színészi feladatok ellátására, valamint dramatikus tevékenységek felhasználásával művészetközvetítői feladatokban való részvételre is.

Felvételi követelmények

Csak azon felvételizők jelentkezését várjuk, akik legalább 5 év előadó-művészeti, illetve színházi gyakorlattal rendelkeznek.

Felvételi vizsgák

Egy szabadon választott színházi esemény ismertetése a felvételi bizottság tagjaival személyes elbeszélgetés keretében. A személyes beszélgetés a jelölt színházi gondolkodásának, szakmai érdeklődésének és kommunikációs készségének felmérésére irányul.
A beszélgetés témájául szolgálhat bármilyen színházi előadás. A személyes beszélgetés további célja a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen együttműködési készség és kreativitás felmérése.

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.