Képzési szint: osztatlan
Munkarend: nappali
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges finanszírozás
Képzési idő (félév): 10
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 530 000 Ft

Általános ismertető

A képzés célja olyan színházi dramaturgok képzése, akik megfelelő szaktudással és alkotói invencióval képesek szakmai feladatokat megoldani a színház minden területén.

Az osztatlan képzés tíz féléve alatt a dráma- és színháztörténetre, illetve a társművészetekre és kultúrtörténetre vonatkozó mély és széles körű elméleti alapozást a művészképzés sajátosságait figyelembe vevő gyakorlati képzés egészíti ki a dramaturg-mesterség órák, a rendező- és színészosztályokkal való alkotói együttműködés, valamint a külső színházi gyakorlatok formájában.

A dramaturg olyan személy, aki ismeri a kultúra írott és íratlan történetét. Átfogó film- és/vagy színházművészeti, illetve irodalomtörténeti ismeretei révén tevékeny módon részt vesz az alkotó folyamatokban, segíti a rendező munkáját. A dramaturg szakmai feladatai a színházi szöveg létrehozására koncentrálódnak, ilyen a szöveggondozás, a szövegírás, a történészi kutatás, a próbafolyamatban és a színházi működés egészében való alkotói részvétel stb., de mindemellett a hallgatók egyéb, a pályájuk során hasznosítható tevékenységi körökkel is megismerkednek – ilyen többek között a műfordítás, a forgatókönyvírás.

Felvételi vizsgák

1. forduló

Írásbeli teszt (általános műveltség, íráskészség, tájékozottság felmérése)

2. forduló

Írásbeli gyakorlati feladat (kreativitás, színházi és drámai érzék, szakmai készség felmérése)

3. forduló

Személyes beszélgetés az írásbeli alapján. A Felvételi Bizottság jogosult további gyakorlati feladatokat kérni írásban és szóban.

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.