Képzési szint: mesterképzés
Munkarend: nappali
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas
Képzési idő: 4 félév
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 950.000 Ft

A képzés önköltséges finanszírozási formában is indul.

Az intézmény képzési sajátosságairól a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézettől kaphat tájékoztatást.

A képzés célja forgatókönyvírók képzése, akik alkalmasak releváns, magas művészi színvonalat képviselő, eredeti hangú történetek megalkotására, amelyek mind a magyar, mind a nemzetközi kortárs filmművészetben értékes, kiemelkedő filmalkotások alapjául szolgálhatnak. Tájékozottak a magyar és nemzetközi filmművészetben, valamint annak társművészeteiben (színház, irodalom, televízió), a mindenkori társadalmi, közéleti kérdésekben. Figyelemmel követik és behatóan ismerik a legújabb mozgóképes irányzatokat, a magyar és a nemzetközi kulturális életet. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A felvételi folyamat megkezdésének alapfeltétele, hogy minden jelentkező benyújtsa a személyes portfólióját, amelynek tartalmaznia kell a jelentkező önéletrajzát, egy 1 oldalas játékfilm szinopszist, és még legalább egy olyan forgatókönyvet vagy egyéb műalkotást (film, írásmű, rajz, grafikai munka, zenemű stb.), amelyet a jelentkező készített vagy alkotóként közreműködött az elkészítésében.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mozgókép alapképzési szak dramaturg/filmíró, film- és televíziórendezés szakiránya.

A felvételi vizsgákat az egyetem 2024. április 19. és június 28. között tartja.

Minden jelentkező személyre szóló értesítést is kap a saját vizsganapjáról. Amennyiben 2024. április 14-ig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatástámogatási Igazgatóságon Barkaszi Klaudiához a barkaszi.klaudia@szfe.hu e-mail címen.

A felvételi vizsga három fordulóból áll.

I. forduló:

A szóbeli felvételi beszélgetés során a felvételi bizottság felméri a jelentkezők általános műveltségét, filmtörténeti ismereteit, olvasottságát, zenei érdeklődését, a társművészetek ismeretét, valamint vizsgálja a felvételizők elemzőképességét, kreativitását és kooperativitását.

II. forduló:

A továbbjutott felvételizőknek egy nagyjátékfilm szinopszist kell írniuk a hozzátartozó 6 oldalas nagyjátékfilm treatmenttel együtt egy megadott témában, megadott időintervallumban és helyszínen.

III. forduló:

A második fordulóban megírt és véglegesített szövegeket a felvételi bizottság kiértékeli, és ez alapján hívja be a harmadik fordulóba a felvételizőket, akiknek vizuális anyagok kíséretében prezentálniuk kell a filmtervüket. A prezentáció után a bizottság konzultál a felvételizővel.

Képzéseinket állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük, a felvételi követelmény minden esetben azonos. Magyarország vagy EGT tagállamok állampolgárai 12 féléven keresztül jogosultak Magyarországon állami ösztöndíjas képzésben részt venni. A kívánt finanszírozási formát a felvételi jelentkezés során kell megjelölni. Amennyiben mindkét finanszírozási formát megjelölte, a sorrend a mérvadó.

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.