A képzés célja olyan színművészek kinevelése, akik az elméleti ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában képesek a kor kihívásainak megfelelő, eltérő színházi stílusokban fellépni a hazai színházi műhelyekben és a nemzetközi színtéren. A képzés a színpadi színészmesterség mellett foglalkozik a filmes színészmesterséggel is. A cél a későbbi sikeres színházi, filmes és televíziós szereplés megalapozása. A képzés kitér a hallgatók rádiós és filmszinkronizálási felkészítésére is. A tanulmányok doktori képzéssel folytathatók.

Színművész – zenés színész specializáció

1-2. forduló (azonos elvárás):

A felvételire jelentkezőknek készülnie kell: 

  • 5 – különböző költőtől szabadon választott – eltérő hangulatú (lírai, drámai, vidám stb.) verssel, 
  • 5 színdarab- (monológ) vagy prózarészlettel, 
  • 5 népdallal, 
  • 10 különböző műfajú zenés művel (kuplé, sanzon, operett, musical stb.), 
  • fényképes önéletrajzzal, 
  • motivációs levéllel. 

A felvételik során a vizsgabizottság többféle feladattal vizsgálja a jelentkezők rátermettségét, a színészet iránti motivációját, pszichikai és fizikai felkészültségét, beszéd és orgánumbeli adottságait, muzikalitását, vokális képességeit, mozgás- és tánckészségét. 

3. forduló:

A jelentkezők filmszínészi képességeit is vizsgáljuk, továbbá különböző stílusú jelenetek elkészítését kérjük. A felvételizők rátermettségüket, felkészültségüket végül vizsgabizottság előtt, színpadi szerepléssel bizonyítják. 

A végső elbírálást részvizsgák előzik meg: ének-zenei meghallgatás, a beszéd és orgánum alkalmasságának elbírálása, a fizikai adottságok, a mozgás- és tánckészség megítélése, valamint személyes beszélgetés az általános műveltség, az irodalmi, művészeti tájékozottság, személyes motivációk, pszichológiai alkalmasság megismerése céljából. 

A felvételi vizsgák során a jelentkező saját hangszeren kísérheti magát, a második fordulótól korrepetitor áll a rendelkezésére, ezért hangnemhelyes kotta is hozható. Az 1-2. forduló során zenei alap (pendrive) használata megengedett.  

Az utolsó fordulót több napos közös munka előzi meg. 

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, annak kétszerese az összpontszám. Többletpont nem adható.

 

Intézményi vizsgák sajátos követelményei 

Az alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető. 

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.