Madách Projekt - Róma

2023 június 6., kedd 12:47.
Share

Madách Imre Az ember tragédiájának római színét az olasz Centro Teatro Attivo Egyetem hallgatói hozzák el országunkba.

Rome scene of Imre Madách’s The Tragedy of Man will be performed by the Italian Centro Teatro Attivo.

Római szín

“Madách “Az emberi tragédia” című művének hatodik színében az ókori Rómára való ikonográfiai utalást, az epikus és groteszk elemeket Fellini stílusában, a német expresszionizmusra való pillantással használtuk fel.

A jelenet hátterében két nagyméretű kulisszán egy kettéosztott embert látunk (később Szent Péter által jelezve – mint “a ti isteneitek”). Egyrészt az ádámi meztelenséget anatómiai metszetben, másrészt a maszkot, amelyet az ember az “új élet” folyamatos kereséséhez használ.

A gladiátorokat, vért, szexet, énekeket, táncokat és italáldozatokat látó élvezetek orgiájában az ember nem mulasztja el kihívni az elkerülhetetlen Hádészba való leereszkedést, amikor Hippiász dacol a halállal és kopulál a pestissel. Az emberi lény, ahogyan az már a nagy görög tragédiákban is kiderült, “rejtélyes”. Sokféle formához ragaszkodik, legyen az vallási, politikai, tudományos, disztópikus, társadalmi a túlélés optimista formája érdekében, és azért is, mert mindig a tagadhatatlan Hibrisz pártjára áll, aki arra hívja, hogy ő maga is isten lehessen.

Ha a rejtélyt Oidipusz oldja meg, aki a tudatlanságot a tudáshoz juttatja, itt a szintén a megismerés jogos vágyától lakott Ádámot Éva hívja vissza egy soha nem változó törvény, a természet törvénye felé; egy ősi hívás, amelyet egy irracionális túlélési ösztön ad. A rejtély azonban nem oldódik meg, a választás útja továbbra is jelen van, és Ádám rájön, hogy a változás választása éppen az ellenkezőjéhez vezet: a végtelen küzdelemhez.

Éva kiűzi magából Júlia (egy fontos római dinasztia) szerepét, és arra ösztönzi Ádámot, hogy tudatosítsa ezt, és tegye ugyanezt. A keresésben elvakult Ádám ehelyett azt kéri, hogy ismét kísérje el, és Sergiolo ruháit levetve, Isten előtt meztelenül megtér. Így hiába lesz tanúja más birodalmak, politikai és tudományos ideológiák, forradalmak és nagy felfedezések felbomlásának.

Éva Éva marad, és életre kelti magában a nagyobb erőt, hogy éljen, mert a természet akkor is természet marad, ha az ember megpróbál uralkodni rajta, Ádám pedig ehelyett a rejtély kétértelműségében és az új utak reményteli átalakulásában marad, amelyet a realista Lucifer jóslatai szerint figyelmen kívül hagynak.”

Mattia Sebastian Giorgetti

Rome scene

“Our interpretation of the sixth scene of Madach’s work “The Human Tragedy” made use of an iconographic reference to ancient Rome, epic and grotesque elements in Fellinian style with a glance at German expressionism.

In the background of the scene on two large backdrops we see a man divided in two (later indicated by Saint Peter – as “your gods”). On the one hand the Adamic nudity in an anatomical section and on the other the mask that the human being uses for his continuous search for “new life”.

In the orgy of pleasures that see gladiators, blood, sex, songs, dances and libations, the human being does not fail to challenge the inevitable descent into Hades when Hippias defies death and copulates with the plague. The human being, as already exposed in the great Greek tragedies, is “enigmatic”. He adheres to many different forms, be they religious, political, scientific, dystopian, social for an optimistic form of survival and also because he always sides with an undeniable Hibris who invites him to be able to be a god, himself.

If the enigma is solved by Oedipus bringing ignorance to knowledge, here the man Adam also inhabited by a legitimate desire to know, is recalled by Eve towards a law that never changes, that of nature; an ancestral call, given by an irrational survival instinct. But the riddle is not solved and the path to choose is still present and Adam discovers that the choice of change will lead him to the exact opposite: an endless struggle.

Eve expels the role of Julia (an important Roman dynasty) from herself and urges Adam to become aware of it and do the same. Blinded in his search for her, Adam instead asks her to be accompanied again, and taking off Sergiolo’s clothes, naked before God, he converts. He will therefore witness, in spite of him, the dissolution of other empires, political and scientific ideologies, revolutions and great discoveries.

Eve remains Eve and brings to life within herself the greater force of living in order to live, because nature remains nature even if man tries to dominate it and Adam instead remains in the ambiguity of the enigma and in the hopeful transformation of new ways that will be disregarded as predicted by the realist Lucifer.”

Mattia Sebastian Giorgetti

Centro Teatro Attivo (Milánó, Olaszország)

[HU]

A Centro Teatro Attivo 1981 óta működő színiakadémia, amelyet Nicoletta Ramorino, a Piccolo Színház színésznője alapított Giorgio Strehlerrel. Mára Milánó egyik legjelentősebb akadémiájává nőtte ki magát. Vezetői Annina Pedrini és Mattia Sebastian. Az iskola kínálata különböző igényeket fed le kor és felkészültségi szint alapján, differenciált kurzusokkal. Diákjaink minden évben értékes tapasztalatot szereznek személyes fejlődésük szempontjából a megalapozott didaktikai megközelítésnek köszönhetően, amit a tanárok szakértelme egészít ki.

A Centro Teatro Attivo különböző intézményekkel és nemzetközi partnerekkel áll együttműködésben, melynek eredményeként létrejött az akadémia által kezdeményezett egyik legjelentősebb színházi projekt a Creating a Bridge nemzetközi képzési program. A projekt keretében a diákok a világszínház legkiemelkedőbb rendezőivel működhetnek együtt (Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopulos, Jurij Alschitz, Eugenio Barba, Ellen Lauren stb.), külföldi szakmai gyakorlatokon és műhelymunkákon vehetnek részt.  

Az intézmény küldetése, hogy a fiatalok számára a világ bármely pontján lehetőséget biztosítson a különböző művészeti ágakat integráló színházi projektekben való részvételre.  

[ENG]

Centro Teatro Attivo was founded in 1981 by Mrs Nicoletta Ramorino, actress at the Piccolo Teatro di Milano with Giorgio Strehler.  Today Centro Teatro Attivo is one of the most significant Theatre Academy in Milan (Italy), directed by Mrs Annina Pedrini and Mr Mattia Sebastian. The school’s offer covers the most various needs with courses differentiated by age and individual preparation level. Every year all our students live an experience of value for personal development thanks to the consolidated didactic approach, united to the expertise of the teachers.  

Centro Teatro Attivo develops initiatives with several city institutions and international interlocutors.
The Creating a Bridge Project is an international training program (started in 2007-2008); it offers students of the Academy the possibility of meetings, internships and workshops abroad with the most important directors on the world theater scene as Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopoulos, Jurij Alschitz, Eugenio Barba, Ellen Lauren (?). 

The mission is to offer young people the opportunity to participate in theatrical projects that integrate different knowledge and artistic disciplines. 

Egyéb hírek

A Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíjasai: Selmeczi György és Gulyás Buda

Az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon két kiemelkedő alkotó, Selmeczi György zeneszerző és Gulyás Buda operatőr részesül életműdíjban, elismerve az SZFE oktatóinak és a magyar filmkultúra meghatározó alakjainak hosszú évtizedeken át tartó munkáját. 

Szép Ernő vizsgaelőadás az SZFE-n

Pányik Tamás harmadéves prózai színházrendező hallgató Szép Ernő Májusát rendezte meg a Nemzeti Színházban.

Magyar produkció hódított a Nemzetközi Egyetemi Etűdök Fesztiválján

A Kondákor Ajsa Panka és Bari István Székek című vizsgaelőadása nyerte meg a Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University szervezésében megrendezett International Festival of Etudes (Nemzetközi Egyetemi Etűdök Fesztiválja) fődíját.  

A kreativitás a fejlődés fényében: az SZFE második Innovációs Napja

Az SZFE második Innovációs Napja vérfrissítő erővel hatott az egyetemre, miközben a kreativitás és az újítás modern lehetőségeit tárta a vezetők, az oktatók és a hallgatók elé. Az innováció már nem csupán egy vállalkozás, vagy iparág kiváltsága, hanem minden felsőoktatási intézmény elengedhetetlen feladatává vált, az SZFE Pályázati és Innovációs Irodája pedig ennek jegyében szervezte meg második Innovációs Napját.

Díjat nyert Washingtonban az SZFE doktorandusza, Dobri Dániel

Dobri Dánielnek, az LFZE és az SZFE együttműködésében létrehozott alkalmazott zeneszerzés szak oktatójának Halmazállapot-változások (States of Matter) című hegedű-cselló-zongora trióját mutatták be Washingtonban az Art Music Society 2024-25-ös évadában. A művet az amerikai kamarazenei egyesület zeneszerző versenyének díjazott darabjaként 27 ország 165 jelentkezője közül választották ki.

Gellért Dorottya „friss csillag” lesz

A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál két éve hozta létre a Friss Csillag programot, amellyel sokoldalú pályakezdő színészekre kívánják felhívni a figyelmet. Nagy Katica, Váradi Gergely, Tóth Zsófia és Babinchak Atanáz után Gellért Dorottya is Friss Csillag lesz.

SZFE-s hallgató a Carmen címszerepében az Operettszínházban

Áprilisban mutatja be a Budapesti Operettszínház Frank Wildhorn Carmen című musicaljét. A Carment hármas szereposztásban – Nádasi Veronikával, Dancs Annamarival és a címszerepben Lipics Franciskával – láthatja a közönség. A bemutatók időpontja: április 19., 20. és 21.

A magyar nyelv hete a Nemzeti Színházban

A Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelye, a Nemzeti Színház, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem az 57. magyar nyelv hete alkalmából nyitóünnepséget szervezett a Nemzeti Színházban április 16-án.

Több betöltése Több betöltése