POC projekt, szakmai vezető: dr. László-Gulyás Dóra, közreműködött a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület

2023 augusztus 21., hétfő 02:18.
POC
Share

Interaktív pilot tananyagfejlesztés Arany János Ágnes Asszony című balladája alapján – Új lehetőségek a dráma oktatásában

A Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület Interaktív pilot tananyagot fejlesztett Arany János Ágnes Asszony című balladája alapján. A közszféra és a magánszféra együttes közös eredményterméke, az innovatív oktatási módszer koncepcióvázlata és óravázlata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00024 kódszámú Egyetemi tudás- és szellemi tulajdon menedzsment központ létrehozása az SZFE-n című projekt keretében valósult meg.

A dráma oktatása és a színházi nevelés fontos szerepet játszanak a magyar oktatási rendszerben. Arany János Ágnes Asszony című balladája alapján készült interaktív pilot tananyag új lehetőségeket kínál az általános és középiskolai drámatanítás gyakorlati megvalósításához.

A pilot az első olyan tankönyvrészlet, amely a Nemzeti Alaptanterv dráma és színház tárgyának tanmenetéhez igazodva tematikusan bontott, elméleti és gyakorlati anyagokat kínál az oktatóknak. A dráma oktatásának, a színházi nevelésnek, ami a művészetpedagógiának több ágát integrálja, valamint a kortárs média eszközeit is felhasználja. A tananyag elméleti alapokat és kidolgozott óravázlatokat nyújt, amelyek segítségével az oktatók könnyen felkészülhetnek az órákra.

A dráma és színház tevékenységei kulcsfontosságúak a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésében. A tankönyv tematikája és óravázlatai szorosan illeszkednek az Alaptantervben felvázolt célokhoz és kompetenciákhoz. A tankönyv lehetőséget ad a tanároknak a fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök közötti választásra, amely a NAT irányelveivel összhangban áll.

A tankönyv elsődleges célközönsége az általános iskola 7. és 8. osztályában, valamint a középiskolák alsó tagozataiban dráma és színház tantárgyat tanító pedagógusok. A kidolgozott órák és segédletek segítségével jelentősen csökkenthető az órákra való felkészülési idő. A tankönyv másodlagos célközönsége a dráma tanári szakképzésben résztvevő hallgatók. Az elméleti háttér kidolgozottsági szintje és kapcsolódása a tematikus óravázlatokhoz, kiváló lehetőség a szakmát elsajátítani kívánók számára, hogy a könyv adottságait kihasználva az egyetemről kilépve, magabiztosan kezdhessék el a tantárgy tanítását.

Harmadlagos célközönség maguk a diákok. A szakirányok integráltságnak köszönhetően, a diákok rendkívül komplex és átfogó tapasztalattal és tudással gazdagodnak. A frontális oktatáson Interaktív pilot tananyagfejlesztés Arany János Ágnes Asszony című balladája alapján? túlmutató, interaktív, közösségi élményekben lesz részük, nevezhetjük élménypedagógiának.

A tankönyv ambiciózus vállalása, hogy a drámapedagógia és a színházi nevelés több ágát integráltan, tematikusan alkalmazza. Ezek az ágak ámbár elkülöníthetőek egymástól, közös vonásuk, hogy a gondolatok és az ebből eredő viselkedésmintákat nem tényként, hanem alapanyagként kezeli. Nem tesz állításokat, hanem keretet ad, amiben egymáshoz képest, úgymond egy közösségi vákuumban kísérletezhet az egyén. A játékok és gyakorlatok által biztosított határokon belül akár szerepből, akár saját magunk perspektívájából, de a közösség tükrén keresztül reflektálhatunk magunkra és a környezetünkre.

Az interaktív tananyagfejlesztés fontossága a Z generáció oktatásában – Új megközelítések a digitális tanulásra való felkészítésben

A digitális korban a tanulás és az oktatás új kihívások elé néz. A Z generáció tagjai, akiket gyakran “digitális bennszülötteknek” neveznek, már fiatal koruktól kezdve szinte minden területen érintkeznek a technológiával. Ezért kiemelkedően fontos, hogy az oktatási rendszer is alkalmazkodjon ehhez a változó környezethez. Az interaktív tananyagfejlesztés, mint új megközelítés, lehetőséget kínál a Z generáció oktatásában való hatékonyabb részvételre és motivációra.

Az interaktív tananyagfejlesztés olyan módszert jelent, amely a digitális technológiák és eszközök segítségével interaktív és dinamikus tanulási élményt nyújt. Ennek számos előnye van a Z generáció számára. Először is, a digitális platformok és eszközök a Z generáció tagjainak természetes környezetét tükrözik, ami hozzájárul a motiváció növeléséhez és az érdeklődés fenntartásához. Másodszor, az interaktív tananyagok lehetővé teszik az egyéni tempóban való tanulást és a differenciált oktatást, ami segít az egyéni szükségletek kielégítésében. Harmadszor, az interaktív elemek, például játékos feladatok, virtuális szimulációk és kérdőívek, aktív részvételt biztosítanak a tanulók számára, ami mélyebb megértést és megtartást eredményezhet.

A Z generáció tagjai olyan digitális környezetben nőttek fel, ahol az információhoz való hozzáférés könnyű és gyors. Ezért a hagyományos, lineáris tananyagok és passzív ismeretszerzési módszerek gyakran nem elégítik ki az igényeiket. A Z generáció tagjai aktív részvételt, vizuális elemeket és interaktív tartalmakat várnak el a tanulási folyamatban. Az interaktív tananyagfejlesztés lehetővé teszi a tananyag személyre szabását, a vizuális és auditív elemek gazdagítását, valamint az egyedi tanulási utak kialakítását, ezáltal megfelelve a Z generáció tanulási preferenciáinak.

Az oktatásban a motiváció rendkívül fontos tényező a tanulási eredményesség szempontjából. A Z generáció tagjai gyakran elterelhetők és gyorsan elveszítik érdeklődésüket a hagyományos tananyagokkal szemben. Az interaktív tananyagfejlesztés lehetővé teszi az interaktív és izgalmas tanulási élmények nyújtását, amelyek fokozzák a tanulók motivációját és elkötelezettségét. A motivált tanulók nagyobb valószínűséggel érik el a jobb eredményeket, és nagyobb valószínűséggel fejlesztik tovább azáltal szerzett tudásukat.

A Z generáció tagjai a jövő társadalmának és munkaerőpiacának lesznek a meghatározó részei. Az ő felkészítésük a digitális környezetre és a kritikai gondolkodásra létfontosságú a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából. Az interaktív tananyagfejlesztés lehetővé teszi az olyan kulcsfontosságú készségek, mint a problémamegoldás, a kreativitás, a kommunikáció és a technológiahasználat fejlesztését. Ezen készségek birtokában a Z generáció tagjai jobb esélyekkel indulnak majd a munkaerőpiacon, és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez és innovációhoz.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem küldetése, hogy sokak számára könnyen elérhetővé tegye a színházművészeti és filmművészeti felsőoktatási képzésbe való becsatlakozás lehetőségét. Az interaktív pilot tananyagfejlesztés kezdeményezése is ennek a küldetésnek a megvalósítására törekszik, hiszen a tananyagok segítségével a diákokhoz közelebb kerülnek a művészetek.

Az interaktív pilot tananyagfejlesztés révén a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület közösen olyan innovatív megoldásokat kínálnak, amelyek a dráma oktatásának új lehetőségeit nyitják meg. Ez a kezdeményezés hozzájárul az oktatási módszerek és eszközök fejlődéséhez, inspirációt adhat más intézményeknek és szakembereknek is a pedagógiai innováció terén.

Egyéb hírek

A magyar nyelv hete a Nemzeti Színházban

A Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelye, a Nemzeti Színház, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem az 57. magyar nyelv hete alkalmából nyitóünnepséget szervezett a Nemzeti Színházban április 16-án.

Gilberto Conti olasz bábszínművész workshopja

2024. április 5-én és 6-án Gilberto Conti érkezett az egyetemünkre egy tízórás workshoppal. A kétnapos kurzus célja az volt, hogy a bábszínész és bábrendező osztályok betekintést nyerhessenek a papírmaszkok spirituális világába. Kiss Dorina harmadéves bábrendező szakos hallgatónk beszámolója.

Bodrogi Gyula 90

„Az én színházam humanista. Embertől emberig tart.” 90 éves az ország egyik legnépszerűbb színésze, Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Nemzet Színésze.

Amikor a politika szétszakítja a szerelmeseket

Május 26-án vetítik az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című filmet a Duna TV-n, amelynek középpontjában egy igaz történet áll.

SZFE-s hallgatók az Irie Maffia új klipjében

Az Irie Maffia márciusban jelentette meg Mellettem című új kiadványát, ami több szempontból is formabontó a zenekar életében.

Ma ünnepeljük a magyar költészet napját

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük.

A filmgyártás forradalmi eszköze a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

A Színház- és Filmművészeti Egyetem életében egyedülálló projekt valósult meg, hiszen az újonnan betelepített 3D-s ledfal-technológia által képviselt hatékonyság, költségmegtakarítás és vizuális eredményesség új dimenziókat nyit meg a hazai filmművészet-oktatás előtt. Ez a technológia nem csupán újdonság, hanem forradalmi eszköz is, amely átalakítja a filmgyártás folyamatát és további kreatív lehetőségeket kínál.

Ujvári János diplomadíj-pályázatának felhívása

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályázatra azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik a 2023-24. tanév tavaszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

Több betöltése Több betöltése