Szaplonczay Mária

Osztályfőnökök:
Novák Eszter
Selmeczi György