Képzési szint: mesterképzés
Munkarend: nappali és levelező
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas
Képzési idő: 2 félév
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 240.000 Ft

A képzés önköltséges finanszírozási formában is indul.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) történetében először indul tanárképzés. célja olyan kiemelkedő szaktanárok képzése, akik magas szinten tudják képviselni a filmművészeti szakma tárgyainak oktatását.

A képzés egyedi stratégiai együttműködés keretében indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karával (PPKE BTK)

A filmművészeti tanár mesterképzésre a filmoperatőr művész, a filmrendező művész, és a dokumentumfilm-rendező művész MA szakok valamelyikén szerzett diplomával rendelkezők jelentkezhetnek.

Az egyetemi szintű szakokon szerezhető szakképzettségekkel egyenértékűek a 2010 előtt megszerzett, azonos megnevezésű, főiskolai szintű szakképzettségek.

A rövid ciklusú képzés arra készíti fel a hallgatókat, hogy a filmművészet szakmai tárgyait oktassák szakgimnáziumban, szakiskolában, illetve az alapfokú művészetoktatásban.

A kétféléves, diszciplináris MA végzettségre épülő képzés során a hallgatók elsajátítják a filmművészeti tanár szakterületére vonatkozó kompetenciákat. Ide tartozik a tanult művészeti ismeretek átadásának képessége; a jó együttműködő- és kommunikációs képesség elsajátítása, a mozgóképkészítés gyakorlatának ismerete; a tanórán kívüli tanulói csoportok szervezése és irányítása, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése, a művészeti tevékenység tanulást támogató, a személyiség fejlesztést segítő pedagógiai módszerek ismerete és alkalmazási lehetőségei, valamint a filmkészítés összetett folyamata során felmerülő a stresszkezelési módszerek és azok leküzdési stratégiáinak ismerete.

A fenti kompetenciák elsajátításával párhuzamban a hallgatók a filmművészeti tanár szak szakterületi ismereteire is szert tesznek tanulmányaik során: megtanulják a filmművészeti nevelés pedagógiai alapelveit és általános módszereit; a mesterképzésben elsajátított szakterületi ismeretek pedagógiai alkalmazását. A korszerű kutatások fényében képesek lesznek a mesterképzésben elsajátított szakterületi ismeretek pedagógiai alkalmazására; megismerik a filmművészeti oktatás és nevelés helyét, szerepét és módszereit; a Nemzeti alaptanterv nevelési- és oktatási tudnivalóit. Feladatuk lesz továbbá megismerkedni a filmművészeti nevelés és a személyiségfejlesztés kapcsolatával; a filmművészet alkalmazási módszereivel más curriculum területek oktatásában; felkészülni a tehetséggondozásra, a tanulók professzionális filmművészi pályára történő előkészítésére, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.

Az SZFE és a PPKE BTK együttműködése hozzájárul a filmművészet oktatásának legmagasabb színvonalú formájához. A képzés egyedi struktúrája és intenzív folyamata segíti a hallgatókat abban, hogy a pedagógia és a pszichológia alapelveitől kezdve a filmművészet széles skáláját érintő ismeretekkel gazdagodjanak és kiváló szaktanárrá válhassanak, akik magabiztosan tudják oktatni a filmművészet szakmai tárgyait. A szak – gazdag tananyaga révén, amely az SZFE és a PPKE szakmai bázisát és tapasztalatait együttesen építi magába –, nemcsak a filmművészeti oktatás minőségét emeli, hanem az újabb generációkat is előkészíti arra, hogy a filmpedagógia különböző területein kiemelkedő és inspiráló szerepet töltsenek be.

A felvételi vizsga egy fordulóból áll.

I. forduló:
Szóbeli vizsga

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.