Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére a felsőoktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév időtartamra, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Intézményünknek a rögzített statisztikai közlés szerint 3 fő pályázó felterjesztésére van lehetősége. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000, – Ft/hó. Az ösztöndíjra a Színház- és Filmművészeti Egyetem államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, illetve a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal kapcsolatos határidők:
Pályázat kiírási ideje: 2024. június 10.
A pályázat leadásának határideje: 2024. július 10.
A hiánypótlási határidő: 2024. július 17.

A pályázatot a megadott határidőig Hegedüs Gyöngyvér oktatásszervező részére kell megküldeni elektronikus úton.

E-mail: hegedus.gyongyver@szfe.hu
Telefonszám: +36 1 551 5743

Pályázati dokumentumok:
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívás a 2024/2025-ös tanévre
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj jelentkezési lap