Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kiemelkedő tanulmányi eredményű, kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Intézményünknek a rögzített statisztikai közlés szerint 3 fő pályázó felterjesztésére van lehetősége. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Az ösztöndíjra a Színház- és Filmművészeti Egyetem államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, illetve a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj benyújtásával kapcsolatos fontosabb határidők:
A kérvény leadásának határideje: 2023.06.16. 14 óra
A hiánypótlási határidő: 2023.06.23. 14 óra

A pályázatot a megadott határidőig Gál Enikő oktatásszervező részére kell megküldeni elektronikus úton.

E-mail: gal.eniko@szfe.hu
Telefonszám: +36 1 551 5743

Letölthető dokumentumok:
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívás a 2023/2024-es tanévre
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj jelentkezési lap