Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HÖK

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

HÖK logóA Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának oldala – hírek, események, értesítések, tudnivalók, minden, ami SZFE-HÖK.

SZFE-HÖK. Vegyél részt! 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS PROGRAMOK

SZFE-HÖK Elnökség

A 2019. október 16-tól regnáló Hallgatói Önkormányzat Elnökségi tagjai

Elnök: Csernai Mihálydrámainstruktor-drámajátékos II.
Általános elnökhelyettes: Milovits Hannadrámainstruktor-drámajátékos II.
Alelnök a Színházművészeti Intézetből: L. Nagy Attilaszínművész-báb szakirány III.
Alelnök a Film- és Média Intézetből: Dénes Viktóriagyártásszervező III.
Alelnök az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből: Debreceni Lucadrámainstruktor-dràmajátékos III.
Gazdasági Bizottság elnöke: Tóth Balázsprózai színművész II.
Tanulmányi- és Kommunikációs Bizottság elnöke: Podlovics Lauraszínművész-báb szakirány III.
Kulturális Bizottság elnöke: Kabdebon Dominikdrámainstruktor-drámajátékos II.
Diákjóléti és Kollégiumi Bizottság elnöke: Bozsó Ágnestelevíziós műsorkészítő II.

BIZOTTSÁGOK

Gazdasági Bizottság

Elnök: Tóth Balázs (prózai színművész II.)

Tagok:

Csernai Mihály (drámainstruktor – drámajátékos II.)
Milovits Hanna (drámainstruktor – drámajátékos II.)

Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság

Elnök: Podlovics Laura (színművész – báb szakirány III.)

Tagok:

Csarkó Bettina (színművész – báb szakirány III.)
Kabdebon Dominik (drámainstruktor – drámajátékos II.)
Lévai Barbara (drámainstruktor – drámajátékos III.) nemzetközi tanulmányi referens
Schór Ádám (6×6 Filmdramaturg III.)

Diákjóléti- és Kollégiumi Bizottság

Elnök: Bozsó Ágnes (televíziós műsorkészítő II.)

Tagok:

Hencz András (prózai színművész III.)
Siflis Anna (színházrendező – báb szakirány III.)
Staub Viktória (prózai színművész IV.) kollégiumi referens
Szekeres Máté (színművész – báb szakirány III.)
Tóth Balázs (prózai színművész II.)

Kulturális Bizottság

Elnök: Kabdebon Dominik (drámainstruktor – drámajátékos II.)

Tagok:

Bánky Sára (színművész – báb szakirány III.)
Birkenstock Rebeka (színházi rendezőasszisztens I.)
Ifj. Hámory Csaba (6×6 Kameraman III.)
Kotormán Ábel (színházrendező – fizikai színházi koreográfus V.)
Magasi Dalma (drámainstruktor – drámajátékos III.)
Milovits Hanna (drámainstruktor – drámajátékos II.)
Staub Viktória (prózai színművész IV.)
Varga Gábor (6×6 Film- és televíziórendező I.)
Zsille Sára (televíziós műsorkészítő I.)

Felügyelő Bizottság

Elnök: Staub Viktória (prózai színművész IV.)

Tagok:

Kovács Janka (6×6 Hangmester I.)
Veszelovszki Janka (prózai színművész IV.)

Az Egyetemmel közös Bizottságok delegáltjai

Szenátus

Alapszabály szerint kötelességünk delegálni az elnökön kívül egy-egy főt a három Intézetből (Színházművészeti Intézet, Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet, Film- és Média Intézet).

Delegáltjaink:
Csernai Mihály (drámainstruktor – drámajátékos II.) elnök
Kabdebon Dominik (drámainstruktor – drámajátékos II.) az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből
Bozsó Ágnes (televíziós műsorkészítő II.) a Film- és Média Intézetből
Podlovics Laura (színművész – báb szakirány III.) a Színházművészeti Intézetből

TFSZB (Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság) delegáltak

az Egyetemmel közös bizottság, az ösztöndíjak összegjavaslatait hagyja jóvá, illetve tanulmányi és fegyelmi ügyekben jár el.

A HÖK delegáltjai:
Csernai Mihály (drámainstruktor – drámajátékos II.)
L. Nagy Attila (színművész – báb szakirány III.)
Milovits Hanna (drámainstruktor – drámajátékos II.)

Etikai Bizottság

alkalmanként összehívott bizottság, speciális, etikai ügyek vizsgálatára. Mivel több ilyen vizsgálat is zajlott az egyetemen a közelmúltban, így mindig mást delegálunk ide.

Eddigi HÖK-delegáltak:

Bozsó Ágnes (televíziós műsorkészítő II.)
Dénes Viktória (gyártásszervező III.)

Online Problémakezelő Rendszer (OPR)

Ez a felület a hallgatói problémák összegyűjtése érdekében jött létre, hogy segíteni tudjunk a megoldás megtalálásában.

Adataidat bizalmasan kezeljük, ügyedre alapesetben csak a HÖK elnöke lát rá. Kérheted ügyed anonim kezelését is, ebben az esetben, ha külső ember bevonására lenne szükség, neved akkor is rejtve marad.

Az OPR elérhető itt.

Az OPR-en felül, ha személyesen akarsz segítséget kérni, az EHÖK elnökét, vagy saját Intézeted alelnökét tudod keresni. Fontos, hogy segítsünk – ehhez viszont az kell, hogy tudjunk a felmerülő problémákról.

ÖSZTÖNDÍJAK

A Hallgatói Önkormányzathoz beadható ösztöndíj-pályázatok

 • rendkívüli és rendszeres szociális támogatás
 • alaptámogatás
 • szakmai ösztöndíj
 • közéleti és képviseleti ösztöndíj

Az alábbiakban elérhetőek a pályázati űrlapok, valamint az egyes ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalók.

ŰRLAPOK

Az alábbi pályázatokat papíralapon kell beadni, névvel és az ösztöndíjtípus megnevezésével ellátott borítékban a Vas utcai épület Nádasdy terme mellett található fehér postaládába dobva, vagy személyesen az EHÖK elnökénél, illetve a Diákjóléti Bizottság elnökénél.

Rendkívüli szociális támogatás

Azok jogosultak, akiknek nem általánosan rossz az anyagi helyzete, hanem hirtelen bekövetkezett kár érte őket. Ilyen lehet például az eltartó vagy testvér halála, tűz-, víz kár, iskolában bekövetkezett és rendőrségi papírral igazolható lopás, testvér vagy gyermek születésével járó nagyobb kiadások, hirtelen bekövetkezett baleset, tragédia stb. Vagyis a magas gáz- és vízszámla vagy banki hitel nem ide tartozik. Ha nem vagy benne biztos, hogy a Te eseted ebbe a kategóriába sorolható, hívj, írj igyekszünk segíteni! Fontos, hogy minden ilyen esetben igazolással kell bizonyítanod a helyzetet (anyakönyvi kivonat, baleseti jegyzőkönyv, halotti bizonyítvány, stb.)

Szakmai pályázat

Szakmai támogatást államilag finanszírozott és költségtérítéses, legalább egy elvégzett félévvel rendelkező hallgató kaphat. Szakmai ösztöndíj beadható tanulmányutakra, készülő vagy előkészítési fázisban lévő projektekre (film, színházi előadás, drámafoglalkozás stb.), eszközökre. A reguláris oktatás keretein belül elvégzendő feladatokra és projektekre (pl. diplomamunka, vizsga, vagy ezekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység) – tekintve a Szakmai ösztöndíj kereteinek szűkösségét – nem áll módunkban ösztöndíjat adni, még hiánytalan pályázat esetén sem. A pályázható összeg maximum 500 000 Ft. Kérjük a pályázót, vegye figyelembe, hogy pályázatának pozitív elbírálása esetén sem tudja a Hallgatói Önkormányzat garantálni a teljes összeg elnyerését.

Alaptámogatás

“Első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van, például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a jogszabályban meghatározott sajátos élethelyzetben van. például fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű, árva, nagycsaládos stb.” – Forrás: EMMI Ügyfélszolgálat és hallgatói juttatások rendelete. Amennyiben csak alaptámogatást igényelsz, a pályázati űrlap alján levő igazolásokat KÖTELEZŐ leadnod. Ellenkező esetben nincs igazolva, hogy jogosult vagy az alaptámogatásra, így benyújtott igényedet automatikusan elutasítjuk!

Leadási határidő és elbírálás

Az ösztöndíj-pályázatok leadási határideje a II. félévben: 2020. február 14. 12:00. A rendszeres szociális támogatás leadása a Neptun rendszerén keresztül történik, a pontos menetről emailben értesítjük a hallgatókat.

Az év közben is beadható (szakami ösztöndíj, rendkívüli szociális pályázatok) pályázatok leadási határideje: 2020. május 12. azért, hogy az elbírálás és a kiutalás még a félév során megtörténhessen.

Elbírálás

Az ösztöndíjak elbírálása előreláthatóan két menetben történik: az őszi félévben október közepe és november vége, míg a tavaszi félévben február vége és május közepe.

Az elbírálási folyamat:

 • a HÖK összegyűjti a beérkezett pályázatokat, és mindegyikre tesz egy összegjavaslatot
 • az összegjavaslatokról jegyzőkönyv készül, ezeket továbbítja az elbírálásban érintett bizottságnak
 • az adott bizottság felülbírálhatja az összegjavaslatot, ebben az esetben a HÖK újratárgyalja az összegjavaslatot és új jegyzőkönyvet ír
 • ha az adott bizottság rábólint végül az összegekre, akkor megindul az adott ösztöndíj kiírási folyamata a Neptunban
 • a kiírás után a GSZO-n a sor, hogy kiutalja az összegeket. A folyamatot a HÖK csak megsürgetni tudja, amennyire lehet, de a kiutalásokat nem mi intézzük, így mindig kell számolni elhúzódással. Kérjük, ezt vegyétek figyelembe, ha beadtok egy pályázatot!

Az elbíráló bizottságok:

 • alaptámogatás, rendkívüli és rendszeres szociális támogatás
  • a Neptun rendszerén beérkező pályázatokat alapvetően egy algoritmus alapján a Neptun bírálja el, ezután a HÖK ellenőrzi, hogy valósak-e a feltöltött adatok. Az összegjavaslatokat a TFSZB (Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság) kapja meg és bírálja el.
  • a papír alapon beérkező támogatásokat a HÖK bírálása után szintén a TFSZB kapja meg és bírálja el.
 • szakmai ösztöndíj és közéleti-képviseleti ösztöndíj
  • az elbírálás közösen történik az Intézetvezetői Tanáccsal és az oktatási rektorhelyettessel. Az itt kialakult összegjavaslatokat mindannyian hitelesítik, majd ez alapján történik meg az ösztöndíjak kiutalása.

Elbírálási szempontok

A pályázatok elbírálási szempontjai éppen felülvizsgálat alatt vannak, kis türelmet kérünk. Még a legközelebbi pályázati időszak előtt fel fogjuk őket tölteni ide, pályázatonként.

ÖSZTÖNDÍJ GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Kérdés: Melyik igazolás mit jelent pontosan?
Válasz: Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 90%-ban ott van a válasz a pályázati lap alján. Ha szeretnél egy látható mintát, ami szépen összeszedi, hogy hogy néznek ki a leadandó igazolások, ajánljuk ezt az oldalt – ez a Debreceni Egyetem igazolásgyűjteménye, érthetően és szemléletesen mutatja meg, hogy hogy néz ki a beszerzendő és leadandó igazolás. Ha további kérdésed van az igazolásokkal kapcsolatban, írj nekünk nyugodtan, válaszolunk.

Kérdés: Igényelhető a szociális támogatás abban az esetben, ha költségtérítéses lettem?
Válasz: Nem. Szociális támogatást és rendkívüli szociális támogatást csak államilag támogatott képzésre felvett hallgatóknak tudunk adni.

Kérdés: A rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásában szerepel, hogy “csak lezárt leckekönyvvel rendelkező hallgatók” igényelhetik. Ez a szabály kizárja a gólyákat?
Válasz: Nem. Gólyák, vagyis a tanulmányikat frissen megkezdő hallgatók rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjat is kaphatnak.

Kérdés: Határon túlról jöttem. Nálunk nem létezik az a típusú igazolás, amit kértek. Mi a teendő ilyenkor?
Válasz: Keress meg minket. Készül az a kiadvány, ami összeszedi, hogy ilyen esetekben mi a teendő, ha ez kész van, feltöltjük ide, addig is, ha leírod, hogy pontosan mi a kérdésed, meg tudjuk beszélni.

Kérdés: Jogosult vagyok bizonyos pályázatokra?
Válasz: A “Jogosultak” című részben megpróbáltuk összeszedni minden egyes pályázattípus esetén a jogosultak körét. Ha mégsem világos számodra, akkor kérdezz nyugodtan, segítünk.

Átláthatóság!

Mivel legfőbb üzenetünk az átláthatóság, így készítettünk egy táblázatot, amibe minden hónapban szeretnénk feltölteni az adott hónap bevételeit és kiadásait, hogy a hallgatók lássák, hogy a HÖK miből és hogyan gazdálkodik.

Azért, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe, a táblázatot jelszóval láttuk el. A jelszó kérhető az e-mail címünkön, és személyesen, privát üzenetben. Ha megkaptad a kódot, ezáltal a táblázathoz való hozzáférést, bánj vele körültekintően.

A lekódolt táblázat itt érhető el.

HÖK VÁLASZTÁS

Kivonat az SZFE Hallgatói Önkormányzatának megismételt választásának jegyzőkönyvéből.

“[…]

A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményesen lezajlott.

 • a szavazásra jogosult létszám: 452 fő
 • a teljes idejű, nappali tagozatos létszám: 429 fő
 • a választási listán 213 aláírás szerepel
 • a választási urnába bedobott kinyomtatott e-mail 1 db, melyet a szavazatszámlálási bizottság nem vesz figyelembe a szavazatok számlálásánál.
 • érvénytelen szavazatok száma: 1 db
 • összesen 212 érvényes szavazat érkezett
 • Csernai Mihály és csapata 128 szavazatot kapott
 • Staub Viktória és csapata 84 szavazatot kapott

A Választási bizottság megállapítja, hogy a teljes idejű, nappali tagozatos hallgatói létszám 49,4%-a adott le érvényes szavazatot. Ez az érték meghaladja a törvényben előírt 25%-os érvényességi határt (legalább 107 szavazó), így a Választási bizottság az SZFE HÖK választást érvényesnek minősíti.

A Hallgatói Önkormányzat elnöke 2019.10.16.-tól Csernai Mihály, drámainstruktor szakos hallgató.

Budapest, 2019.10.15.

Aláírások:

Gubán Miklósné
Stern Lili Hanna
Vilmos Noémi

A győztes elnökjelölti program

KAMPÁNYDAL

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYILATKOZATA - 2019. 12. 05.

A HÖK Nyilatkozata (pdf formátumban)

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYILATKOZATA

Az elmúlt hetekben a sajtó által az Egyetemet és annak hallgatóit ért támadások okán az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: SZFE-HÖK) az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az SZFE-HÖK elutasítja a hatalommal való visszaélés minden formáját, történjen az oktatói vagy hallgatói szinten. Az SZFE-HÖK biztosítja támogatásáról a hallgatókat, eddig is és ezután is. Kiállunk minden egyes, az Egyetemre járó hallgatóért, továbbra is biztosítjuk érdekeik védelmét. Lehetőséget biztosítunk a hallgatói problémák anonim módon történő bejelentésére, és a beérkező panaszokat minden esetben kivizsgáljuk. Hiszünk az egyetemi közösség erejében, és minden, az Egyetemet és annak hallgatóit ért támadást és rágalmat a hallgatók nevében visszautasítunk.

Állítjuk, hogy az Egyetem ideológiai függetlenségét éppen az odajáró hallgatók sokszínűsége biztosítja, az egyetemi felvételi és az oktatás is mindenfajta ideológiától mentes. Tisztségviselőink politikailag, ideológiailag függetlenek, ezt Alapszabályunk is kinyilvánítja, minden cselekedetünkkel a jövőben is ezt kívánjuk kommunikálni mind az Egyetem polgársága, mind a nyilvánosság felé.

Az SZFE-HÖK jelen nyilatkozata a vezetőségtől függetlenül született, ezúton szeretnénk a nyilvánosság felé is kommunikálni, hogy szervezetünk önálló jogkörökkel, függetlenül működik, nyilatkozatunk kiadása nem vezetőségi vagy oktatói nyomásra született meg, az ezzel ellentmondó bármilyen állítás nem felel meg a valóságnak.

A szabad véleménynyilvánítás jogának fenntartása mellett szeretnénk felszólítani a sajtó képviselőit, és a sajtóban ez ügyben felszólaló személyeket, hogy ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az Egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se az Egyetemen folyó képzéseinkről, vagy az ott folytatott tanulmányaink minőségéről.

Budapest, 2019. december 5.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának nevében,

Csernai Mihály elnök és az elnökség tagjai:

Debreceni Luca
Dénes Viktória
Kabdebon Dominik
L. Nagy Attila
Milovits Hanna
Podlovics Laura
Tóth Balázs

A fenti nyilatkozattal egyetértő hallgatók az alábbi linken keresztül tudják egyetértésüket kifejezni.

HAVI HÍRLEVÉL

Havi híreinket az SZFE Hírlevél tartalmazza, amelyet Veszprémi Judit állít össze és küld ki az Egyetem minden dolgozójának és hallgatójának. Ezúton is köszönjük neki! 🙂

A HÖK Hírlevél archívuma (nyers szövegváltozatok):

2019. november

KÖZÖSSÉG

Szükség Szobája

Szükség Szobája egy 2018 szeptemberében létrejött közösségi projekt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kitalálói és megalkotói Trömböczky Napsugár és Rábavölgyi Tamás drámainstruktor-szakos hallgatók. Az alapkoncepció abból a hallgatói igényből táplálkozott, hogy legyen az egyetemen egy olyan tér, ahova komfortosan félre lehet vonulni, pihenni, dolgozni vagy éppen megbeszélni. Végül közösségi összefogásból létre is jött a hely, melynek 2019 októberétől karbantartója és fejlesztője az SZFE-HÖK.

Facebook: https://www.facebook.com/szfeszuksegszobaja