Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

HÖK

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

HÖK logóA Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának oldala – hírek, események, értesítések, tudnivalók, minden, ami SZFE-HÖK.

SZFE-HÖK. Vegyél részt! 

SZFE-HÖK Elnökség

A 2019. október 16-tól regnáló Hallgatói Önkormányzat Elnökségi tagjai

Elnök: Csernai Mihálydrámainstruktor-drámajátékos II.
Általános elnökhelyettes: Milovits Hannadrámainstruktor-drámajátékos II.
Alelnök a Színházművészeti Intézetből: L. Nagy Attilaszínművész-báb szakirány III.
Alelnök a Film- és Média Intézetből: Dénes Viktóriagyártásszervező III.
Alelnök az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből: Debreceni Lucadrámainstruktor-dràmajátékos III.
Gazdasági Bizottság elnöke: Tóth Balázsprózai színművész II.
Tanulmányi- és Kommunikációs Bizottság elnöke: Podlovics Lauraszínművész-báb szakirány III.
Kulturális Bizottság elnöke: Kabdebon Dominikdrámainstruktor-drámajátékos II.
Diákjóléti és Kollégiumi Bizottság elnöke: Bozsó Ágnestelevíziós műsorkészítő II.

Online Problémakezelő Rendszer

Egy felület, ahol a hallgatók témákra szedve jelenthetik be problémájukat, amire a HÖK igyekszik megoldást találni.

Adataidat bizalmasan kezeljük, ügyedre alapesetben csak a HÖK elnöke lát rá. Kérheted ügyed anonim kezelését is, ebben az esetben, ha külső ember bevonására lenne szükség, neved akkor is rejtve marad.

Az Online Problémakezelő Rendszer (OPR) várható indulása: 2019. november 18. Addig mi is teszteljük a rendszert, hogy minél átláthatóbb, letisztultabb és érthetőbb legyen.

Gazdasági Bizottság

Elnök: Tóth Balázs (prózai színművész II.)

Tagok:

Csernai Mihály (drámainstruktor – drámajátékos II.)
Milovits Hanna (drámainstruktor – drámajátékos II.)

Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság

Elnök: Podlovics Laura (színművész – báb szakirány III.)

Tagok:

Csarkó Bettina (színművész – báb szakirány III.)
Kabdebon Dominik (drámainstruktor – drámajátékos II.)
Lévai Barbara (drámainstruktor – drámajátékos III.) nemzetközi tanulmányi referens
Schór Ádám (6×6 Filmdramaturg III.)

Diákjóléti- és Kollégiumi Bizottság

Elnök: Bozsó Ágnes (televíziós műsorkészítő II.)

Tagok:

Hencz András (prózai színművész III.)
Siflis Anna (színházrendező – báb szakirány III.)
Staub Viktória (prózai színművész IV.) kollégiumi referens
Szekeres Máté (színművész – báb szakirány III.)
Tóth Balázs (prózai színművész II.)

Kulturális Bizottság

Elnök: Kabdebon Dominik (drámainstruktor – drámajátékos II.)

Tagok:

Bánky Sára (színművész – báb szakirány III.)
Birkenstock Rebeka (színházi rendezőasszisztens I.)
Ifj. Hámory Csaba (6×6 Kameraman III.)
Kotormán Ábel (színházrendező – fizikai színházi koreográfus V.)
Magasi Dalma (drámainstruktor – drámajátékos III.)
Milovits Hanna (drámainstruktor – drámajátékos II.)
Staub Viktória (prózai színművész IV.)
Varga Gábor (6×6 Film- és televíziórendező I.)
Zsille Sára (televíziós műsorkészítő I.)

Fegyelmi Bizottság

Elnök: Staub Viktória (prózai színművész IV.)

Tagok:

Kovács Janka (6×6 Hangmester I.)
Veszelovszki Janka (prózai színművész IV.)

Az Egyetemmel közös Bizottságok delegáltjai

TFSZB (Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság):
az Egyetemmel közös bizottság, az ösztöndíjak összegjavaslatait hagyja jóvá, illetve tanulmányi és fegyelmi ügyekben jár el.

A HÖK delegáltjai:
Csernai Mihály (drámainstruktor – drámajátékos II.)
L. Nagy Attila (színművész – báb szakirány III.)
Milovits Hanna (drámainstruktor – drámajátékos II.)

Etikai Bizottság (a TFSZB alkalmi bizottsága):
bizonyos esetekben hívja össze a TFSZB ezt a bizottságot, speciális ügyekben.

A HÖK delegáltja: Bozsó Ágnes (televíziós műsorkészítő II.)

Szenátusi delegáltak

Alapszabály szerint kötelességünk delegálni az elnökön kívül egy-egy főt a három Intézetből (Színházművészeti Intézet, Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet, Film- és Média Intézet).

Delegáltjaink:
Csernai Mihály (drámainstruktor – drámajátékos II.) elnök
Kabdebon Dominik (drámainstruktor – drámajátékos II.) az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézetből
Bozsó Ágnes (televíziós műsorkészítő II.) a Film- és Média Intézetből
Podlovics Laura (színművész – báb szakirány III.) a Színházművészeti Intézetből

Hírek

Programok

A Hallgatói Önkormányzat letölthető alapszabálya

HÖK alapszabály
Frissítve: 2019. október 24.

A HÖOK Nyilatkozata (2011)

Kapcsolat

Átláthatóság!

Mivel legfőbb üzenetünk az átláthatóság, így készítettünk egy táblázatot, amibe minden hónapban szeretnénk feltölteni az adott hónap bevételeit és kiadásait, hogy a hallgatók lássák, hogy a HÖK miből és hogyan gazdálkodik.

A táblázat jelenleg is készül, hiszen még nem zárultak le az első féléves ösztöndíj-kiutalások. Amint ezek véglegesednek, a jelszavas védelemmel ellátott táblázatot fel fogjuk ide tölteni, a jelszó az e-mail címünkön és személyesen is elkérhető. Ezt annak érdekében csináljuk így, hogy tényleg csak olyanok lássák a költéseinket, akik az Egyetem hallgatói. Megkérjük tehát a hallgatókat, hogy ha megkapták a kódot és ezáltal a hozzáférést a táblázathoz, azzal körültekintően járjanak el.

Jelenleg még zajlanak az első féléves ösztöndíj-kiutalások, így a táblázat sem végleges, gyere vissza később!
Várható megjelenés: 2019. november vége

Köszönettel,
az SZFE-HÖK elnöksége

Háziorvos

2019 novemberétől megváltoznak a Hallgatói Önkormányzathoz beadandó ösztöndíj-pályázati űrlapok. Az aktuális pályázati időszakban mindig feltöltjük az összes tudnivalót és a szükséges űrlapokat.


Folyamatosan beadható ösztöndíj-pályázatok (letölthető űrlapok!):

Következő várható pályázatelbírálás: az első féléves pályázatok elbírálása megtörtént, a HÖK megtette összegjavaslatait, és felterjesztette azokat további elbírálásra az illetékes egyetemi bizottsághoz.

Határidők

Annak ellenére, hogy  a fenti pályázatok folyamatosan beadhatók, az elbírálási folyamat esetleges elhúzódása miatt muszáj határidőt szabnunk annak érdekében,  hogy az elbírálás és a díj kiutalása adott félévben megtörténhessen.

Ezért a szakmai pályázatok leadási határideje az őszi félévben szeptember 1-től november 12-ig, míg a tavaszi félévben január 1-től április 20-ig tart. A rendkívüli szociális támogatások leadási határideje az őszi félévben szeptember 1-től december 1-ig, míg a tavaszi félévben január 1-től május 12-ig tart. Határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni, illetve azokat automatikusan a következő féléves elbírálásokhoz csúsztatjuk. A kifizetésekre – a folyamat megsürgetésén túl – a HÖK-nek nincs ráhatása, azokat a GSZO (Gazdasági Szolgáltatások Osztálya) végzi.


Időszakosan beadható pályázatok:

 • alaptámogatás (törvényi keretek által meghatározott esetben jár minden, első állami félévét megkezdő hallgatónak): Jelenleg nem aktuális.
 • rendszeres szociális támogatás (ennek feltöltése és elbírálása a Neptunon keresztül zajlik): Jelenleg nem aktuális.
  Leadási határidő a II. félévben: 2020. február 14. 12:00
  A leadás pontos menetéről és a szükséges dokumentumokról a hallgatóságot e-mailben értesítjük, várhatóan január második hetében, hogy minden szükséges dokumentum beszerzésére elegendő idő legyen, illetve erre az oldalra is feltöltjük.

Kivonat az SZFE Hallgatói Önkormányzatának megismételt választásának jegyzőkönyvéből.

“[…]

A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményesen lezajlott.

 • a szavazásra jogosult létszám: 452 fő
 • a teljes idejű, nappali tagozatos létszám: 429 fő
 • a választási listán 213 aláírás szerepel
 • a választási urnába bedobott kinyomtatott e-mail 1 db, melyet a szavazatszámlálási bizottság nem vesz figyelembe a szavazatok számlálásánál.
 • érvénytelen szavazatok száma: 1 db
 • összesen 212 érvényes szavazat érkezett
 • Csernai Mihály és csapata 128 szavazatot kapott
 • Staub Viktória és csapata 84 szavazatot kapott

A Választási bizottság megállapítja, hogy a teljes idejű, nappali tagozatos hallgatói létszám 49,4%-a adott le érvényes szavazatot. Ez az érték meghaladja a törvényben előírt 25%-os érvényességi határt (legalább 107 szavazó), így a Választási bizottság az SZFE HÖK választást érvényesnek minősíti.

A Hallgatói Önkormányzat elnöke 2019.10.16.-tól Csernai Mihály, drámainstruktor szakos hallgató.

Budapest, 2019.10.15.

Aláírások:

Gubán Miklósné
Stern Lili Hanna
Vilmos Noémi

A győztes elnökjelölti program

Kampánydal

Havi hírlevél

Havi híreinket az SZFE Hírlevél tartalmazza, amelyet Veszprémi Judit állít össze és küld ki az Egyetem minden dolgozójának és hallgatójának. Ezúton is köszönjük neki! 🙂

A HÖK Hírlevél archívuma (nyers szövegváltozatok):

2019. november

Közösség

Szükség Szobája

Szükség Szobája egy 2018 szeptemberében létrejött közösségi projekt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kitalálói és megalkotói Trömböczky Napsugár és Rábavölgyi Tamás drámainstruktor-szakos hallgatók. Az alapkoncepció abból a hallgatói igényből táplálkozott, hogy legyen az egyetemen egy olyan tér, ahova komfortosan félre lehet vonulni, pihenni, dolgozni vagy éppen megbeszélni. Végül közösségi összefogásból létre is jött a hely, melynek 2019 októberétől karbantartója és fejlesztője az SZFE-HÖK.

Facebook: https://www.facebook.com/szfeszuksegszobaja