Oktatott tantárgyak

Dramaturgia a társművészetekben
Produkciós gyakorlat
Improvizáció
Műelemzés